"local food" translation into Swedish

EN

"local food" in Swedish

See the example sentences for the use of "local food" in context.

Similar translations for "local food" in Swedish

local noun
local adjective
food noun

Context sentences for "local food" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn so doing the EU has obstructed the local food supply in developing countries.
EU har därmed hindrat den lokala livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländerna.
EnglishIn this way, local food production is often thrown off balance and deeply discouraged.
Därmed blir den lokala produktionen av livsmedel ofta störd och grundligen modfälld.
EnglishSome people say organic or local food is more expensive, but is it really?
En del säger att ekologisk eller närproducerad mat är dyrare, men är den verkligen det?
EnglishBoth often have fatal consequences for the local food production.
Båda dessa fenomen får ödesdigra konsekvenser för den lokala livsmedelsproduktionen.
EnglishWe love farmers' markets, we love small family farms, we talk about local food, we eat organic.
Vi älskar små familjegårdar. ~~~ Vi pratar om närproducerad mat. ~~~ Vi äter ekologiskt.
EnglishI hope that we will see more of this trend in local food.
Jag hoppas att vi får se mer av trenden med lokalproducerade livsmedel.
EnglishFree energy audits for houses, better public transport and local and regional food production.
Gratis energirevisioner för bostadshus, bättre kollektivtrafik och lokal och regional livsmedelsproduktion.
EnglishFirstly, in the food sector, we are encouraging local purchasing of food.
Jag ska ge er två specifika exempel: för det första uppmuntrar vi lokala livsmedelsinköp.
EnglishIn this way, local food production is often thrown off balance and deeply discouraged.
Avtalet är en ram för att försilvra spannmålsöverskotten i Europa och Förenta staterna och få bort det från vår marknad.
EnglishNotification of the country of origin in local food production, for example, is the best sort of Ecolabel.
Tillkännagivande av ursprungslandet för t.ex. lokal livsmedelsproduktion är den bästa sortens miljömärke.
EnglishThe EU must ensure that its agricultural subsidies and trade practices do not undermine local food production.
EU måste se till att dess jordbrukssubventioner och handelsmetoder inte undergräver den lokala livsmedelsproduktionen.
EnglishThe local food principle is important, and, consequently, at national level these matters can be examined more closely.
Principen om närproducerad mat är viktig och därför kan dessa frågor behandlas mer ingående på nationell nivå.
EnglishThirdly, it is extremely important in food policy to take account of the repercussions on local food production and markets.
Leveranser av livsmedel bör stegvis ersättas med åtgärder för att öka livsmedelsförsörjningen i dessa länder.
EnglishThere are many examples of how the EU has dumped food prices and beaten down local food producers in developing countries.
Det finns många exempel på hur EU har dumpat livsmedelspriserna och slagit ut lokala livsmedelsproducenter i utvecklingsländerna.
EnglishWe need to remember that the CAP is about the provision of direct support to producers of quality local food.
Vi måste komma ihåg att den gemensamma jordbrukspolitikens syfte är att tillhandahålla direktstöd till producenter av lokala kvalitetslivsmedel.
EnglishThe Haitian plan for the reconstruction of the country is based on decentralisation and an emphasis on local agriculture and food security.
Haitis plan för återuppbyggnad är baserad på decentralisering och fokus på lokalt jordbruk och livsmedelstrygghet.
EnglishEarlier this year, in the very shadow of this building, I toured the local food markets with a food safety expert.
Tidigare i år, i själva skuggan av denna byggnad, gick jag runt på de lokala livsmedelsmarknaderna med en person som var väl insatt i livsmedelssäkerhet.
EnglishI want a guarantee that when I go into my local health food shop the echinacea or ginseng I buy is of a high quality and standard.
Jag vill ha en garanti för att echinacean eller ginsengen jag köper när jag besöker min lokala hälsokostbutik är av hög kvalitet och standard.
EnglishThirdly, it is extremely important in food policy to take account of the repercussions on local food production and markets.
För det tredje: En ytterst viktig punkt i livsmedelspolitiken är också att man tar hänsyn till effekterna på den lokala produktionen och marknaderna.
EnglishWe will continue to promote the importation of African beans at the expense of local food crops and in competition with our own producers.
Vi fortsätter att främja import av afrikanska bönor på bekostnad av lokalt odlade livsmedel och i konkurrens med våra egna tillverkare.

Other dictionary words

English
  • local food

Translations into more languages in the bab.la English-Italian dictionary.