"local population" translation into Swedish

EN

"local population" in Swedish

EN local population
volume_up
{noun}

local population (also: locals)
volume_up
lokalbefolkning {comm. gen.}
I would like to express the Commission's sympathy and support for the local population affected by the storms.
Jag vill uttrycka kommissionens sympati och stöd till den lokalbefolkning som drabbades av stormarna.
Finally, I am convinced that protection does not work without commitment from the local authorities and local population.
Slutligen är jag övertygad om att skydd inte fungerar utan förpliktelse av lokala myndigheter och lokalbefolkning.

Similar translations for "local population" in Swedish

local noun
local adjective
population noun

Context sentences for "local population" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirst of all, the European Union's responsibility is towards the local population.
För det första: Europeiska unionens ansvar är ansvaret för lokalbefolkningen.
EnglishOnly a limited amount of the compensation paid out goes to the local population.
De ersättningar som utbetalas går i begränsad grad till lokalbefolkningen.
EnglishFirst of all, the European Union' s responsibility is towards the local population.
För det första: Europeiska unionens ansvar är ansvaret för lokalbefolkningen.
EnglishThe hospitality and geniality of the local population have always stayed with me.
Jag har aldrig kunnat glömma gästfriheten och hjärtligheten hos den lokala befolkningen.
EnglishWe must spare the local population the disappointment that this expectation could lead to.
Vi måste bespara befolkningen där den besvikelse som det skulle kunna leda till.
EnglishIn both, we express our understanding of the natural concern of the local population.
I båda uttrycker vi vår förståelse för ortsbefolkningens helt logiska oro.
EnglishIntimidation of the local population and of foreign observers cannot be allowed to happen.
Hot mot den lokala befolkningen och mot utländska observatörer får inte tillåtas.
English How does the European Union help the local population to meet European production requirements?
 Hur hjälper EU till så att lokalbefolkningen kan nå upp till EU:s produktkrav?
EnglishTravellers may, sometimes more than the local population, require various forms of specific aid.
Resenärer kan, ibland mer än lokalbefolkningen, behöva särskilt stöd på olika sätt.
EnglishSometimes travellers need additional support and perhaps more support than the local population.
Ibland behöver också resenärer annat stöd och kanske mer stöd än lokalbefolkningen.
EnglishHow can they be funded to a large extent by the local population itself?
Hur kan dessa i större utsträckning finansieras av lokalbefolkningen?
EnglishParticipation by the local population was very low – almost non-existent.
Lokalbefolkningens deltagande var mycket lågt – nästan obefintligt.
EnglishThe Taliban are murdering their own people, the Allies are there supporting the local population.
Talibanerna mördar sitt eget folk. De allierade är därför att stödja lokalbefolkningen.
EnglishIn my view, it should be the EU's responsibility to look after the local population out there.
I mina ögon borde det åligga oss, Europeiska unionen, att oroa sig för lokalbefolkningen där.
EnglishIn my view, it should be the EU' s responsibility to look after the local population out there.
I mina ögon borde det åligga oss, Europeiska unionen, att oroa sig för lokalbefolkningen där.
EnglishRather than improving the fate of the local population, these riches are the cause of its misfortune.
Snarare än att förbättra lokalbefolkningens situation orsakar dessa rikedomar dess olycka.
EnglishAnd the local population's interest is to be able to eat locally produced healthy and good quality food.
Lokalbefolkningens intresse är att kunna äta lokalt producerad hälsosam mat av bra kvalitet.
EnglishOnly a limited amount of the compensation paid out goes to the local population.
Det ställningstagande som vi ger uttryck för genom denna röstförklaring utgör vår principiella hållning i denna fråga.
EnglishOnly the local population itself can get Africa on its feet.
Det är bara lokalbefolkningen som kan få Afrika på fötter.
EnglishThe low level of education of the local population contributes to its belief in supernatural characteristics.
Den lokala befolkningens låga utbildningsnivå bidrar till deras tro på övernaturliga fenomen.