"loot" translation into Swedish

EN

"loot" in Swedish

EN loot
volume_up
{noun}

1. slang

loot
volume_up
stålar {pl} [slg.]

2. other

loot (also: booty, exchange, haul, kill)
Entire trains transferred millions of historical documents, some stolen from the Germans but most looted directly or, as in Italy, obtained through communist partisans.
Hela tåg transporterade miljontals med historiska dokument som stulits från tyskarna men i de flesta fall direkt tagits i beslag som byte eller som i Italien erhållits via kommunistpartisanerna.
loot (also: booty, plunder, prey, spoil)

Context sentences for "loot" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe way I see it, Germany has hauled in the loot; but this is very tough on the Antwerp Opel workers.
Som jag ser det har tyskarna håvat in bytet - men det är ett mycket hårt slag för Opels medarbetare i Antwerpen.
EnglishGiven the measures that the Spanish government has been promoting recently, we should instead be talking about a form of capitalism between friends or a sharing out of the loot.
Med tanke på de åtgärder den spanska regeringen håller på att vidta borde vi snarare tala om en slags svågerpolitik eller en uppdelning av bytet.
EnglishAny rebel leader can come along and say: 'I will give you a hundred dollars, come with me, let us go and plunder, let us go and loot, let us go and fight', and they of course fall prey to that.
Vilken upprorsledare som helst kan komma och säga: ?Jag ger er hundra dollar om ni kommer med mig och plundrar, rånar och slåss?, och naturligtvis få dem att falla för det.
EnglishAny rebel leader can come along and say: 'I will give you a hundred dollars, come with me, let us go and plunder, let us go and loot, let us go and fight ', and they of course fall prey to that.
Vilken upprorsledare som helst kan komma och säga:? Jag ger er hundra dollar om ni kommer med mig och plundrar, rånar och slåss?, och naturligtvis få dem att falla för det.