"luxury" translation into Swedish

EN

"luxury" in Swedish

EN luxury
volume_up
{noun}

luxury
The precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.
Försiktighetsprincipen är ingen meningslös lyx; den är en absolut nödvändighet.
Making this accessible in the official European languages is not a luxury.
Det är inte en lyx att göra detta tillgängligt på alla EU:s officiella språk.
   Madam President, a directive on the security of EU ports is no luxury.
Ett direktiv om säkerheten i EU:s hamnar är inte någon lyx.
They do not live in luxury but this is their mainstay.
De lever dessutom inte i ett luxuöst överflöd, utan de har det nödvändigaste för att kunna överleva.
luxury
volume_up
lyxartikel {comm. gen.}
Changing tastes and a collapse in stock have transformed what was a local, cheap seasonal delicacy into a luxury product, almost exclusively for export to the Far East.
Ändrade mattraditioner och en kollaps i beståndet har förvandlat det som var en lokal, billig säsongsbetonad delikatess till en lyxartikel, som nästan uteslutande exporteras till Fjärran Östern.

Synonyms (English) for "luxury":

luxury

Context sentences for "luxury" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo put it bluntly: without food or heating, democracy soon becomes a luxury.
För att gå rakt på sak: utan mat eller värme blir demokratin snart en lyxvara.
EnglishAs a result, only the most affluent can afford the luxury of treatment abroad.
Därför kan endast de mest förmögna ha råd med lyxen av behandling utomlands.
EnglishI have the luxury of being able to address the Parliament twice in succession.
   . – Jag har förmånen att få tala till parlamentet två gånger i rad.
EnglishMeasures are needed and are no luxury. Let there be no mistake about this.
Det behövs åtgärder och inga onödiga krusiduller, det får det inte råda några tvivel om.
EnglishIn short, a trip on a luxury ship, and - unlike the Titanic - in complete safety.
Kort sagt, en tur med ett lyxfartyg, och - till skillnad från Titanic - i fullkomlig säkerhet.
EnglishHowever, the reality is that we in this House have the luxury of talk, talk, talk.
Verkligheten är emellertid att vi i parlamentet kan unna oss lyxen att prata, prata och prata.
EnglishIt is not a luxury car item but for all citizens and for all cars.
Det är inte en anordning för lyxbilar utan för alla medborgare och för alla bilar.
EnglishThey are not luxury goods that are only relevant to a particular gender or only to adults.
De är inte lyxprodukter som bara är intressanta för ett visst kön eller bara för vuxna.
EnglishIt is a rare luxury to be able to spend one’s time reading and writing.
Det är onekligen en ynnest att få ägna sin tid åt att läsa och skriva.
EnglishNor did I get any support for my suggestion that we tackle Parliament's luxury car fleet.
Jag fick heller inget stöd för mitt förslag om att ta itu med parlamentets luxuösa bilpark.
EnglishHigher rates should, perhaps, apply to certain luxury or environmentally-polluting factors.
Högre skattesatser bör kanske tillämpas på vissa lyxvaror eller varor som förorenar miljön.
EnglishI have the luxury of being able to address the Parliament twice in succession.
Mot denna bakgrund skulle jag vilja göra några anmärkningar.
EnglishI also value the luxury of a private toilet, unlike Baroness Ludford.
Jag uppskattar också lyxen av att ha en egen toalett, till skillnad från baronessan Ludford.
EnglishWe also do not have the luxury of taking our time between now and 2013.
Vi kan inte heller kosta på oss att ta tid på oss fram till 2013.
EnglishEurope is sorely in need of one because we cannot afford the luxury of uncoordinated policies.
Europa har ett seriöst behov av detta eftersom vi inte kan unna oss lyxen att inte samordna.
EnglishWe cannot afford the luxury of sitting here just twiddling our thumbs.
Vi kan inte unna oss lyxen att sitta med armarna i kors.
EnglishNot only do we not have the luxury of waiting but, worse still, the time we have is very limited.
Vi kan helt enkelt inte unna oss lyxen att vänta längre, och tyvärr har vi mycket kort tid på oss.
EnglishMeanwhile, the heads of the begging mafia are living in luxury villas.
Samtidigt lever maffian som styr tiggeriet i lyxvillor.
EnglishMadam President, would you allow me the luxury of a point of order before I address Fiori.
Fru talman! Skulle ni vilja unna mig lyxen att få ställa en ordningsfråga innan jag tar upp Fioris betänkande?
EnglishThe money to go into this luxury project will be taken out of the genuine fight against unemployment.
Pengarna som finansierar detta lyxprojekt kommer att tas från den verkliga kampen mot arbetslöshet.