"make clean" translation into Swedish

EN

"make clean" in Swedish

make clean
Our team was informed that the translation for "make clean" is missing.

Context sentences for "make clean" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt has proven to have so many shortcomings that we really do need to make a clean sweep here.
Ni har påpekat att den har så många brister att vi här verkligen behöver något nytt.
EnglishToday, as we embark on our work together, we have the chance to make a clean sweep of matters, in a manner of speaking.
När vi i dag inleder vårt samarbete har vi på sätt och vis möjlighet att göra det från ett rent bord.
EnglishAs the latter said in one of his last interviews, this will not suit a lot of the people who are seeking to make a clean break with the past.
Det ogillades av dem som hellre ville stryka ett streck över det som hänt i det förgångna, sa Gerardi i en av sina sista intervjuer.
EnglishSince first reading stage, our aim has been to make motorcycles just as clean as passenger cars have become thanks to our legislation.
Alltsedan den första behandlingen vill vi driva igenom att motorcyklar skall bli renare, vilket bilar har blivit tack vare vår lagstiftning.
EnglishIt does make for clean and efficient bio combustion, but not on a scale that justifies its figuring as part of an overarching plan for supplying energy.
Bioenergi bidrar visserligen till ren och effektiv bioförbränning, men inte i en skala som berättigar att den ingår som en del i en övergångsplan för energitillförsel.
EnglishAll the evidence indicates that the only way of saving the European ideal is to make a clean break with this machinery for churning out human mess and despair.
Allt pekar på att det enda sättet att rädda de europeiska idealen är att göra processen kort med detta maskineri, som spottar ur sig mänskligt kaos och förtvivlan.

Other dictionary words

English
  • make clean

Have a look at the English-Esperanto dictionary by bab.la.