"means tested" translation into Swedish

EN

"means tested" in Swedish

EN means tested
volume_up
{adjective}

1. business

means tested

Context sentences for "means tested" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThirdly, are more decisive measures to reduce unemployment permanently not the most tried and tested means of guaranteeing price stability?
För det tredje: Är det inte bestämdare åtgärder för en varaktig sänkning av arbetslösheten som är det mest beprövade sättet att garantera en stabil prisutveckling?
EnglishFurther strengthening of the UN Security Council and EU arms embargo is a tried-and-tested means of putting the North Korean leadership under greater pressure.
Att ytterligare stärka det vapenembargo som FN:s säkerhetsråd och EU infört är ett beprövat sätt att sätta större press på det nordkoreanska ledarskapet.