EN mess
volume_up
{noun}

1. general

mess
volume_up
röra {comm. gen.} [fig.]
Madam President, Burma is a mess and it is now becoming a nasty mess.
Burma är i en enda röra och situationen börjar nu bli otäck.
It is a fine mess for something that seemed so simple at the outset.
Det här blivit en riktig röra av någonting som verkade så enkelt från början.
The situation must be considered a mess on the part of the Council.
Situationen måste betraktas som en röra orsakad av rådet.
volume_up
oreda {comm. gen.}
Developing countries are thus paying twice for the mess caused by unregulated global capitalism.
Utvecklingsländerna betalar således två gånger för den oreda som orsakats av den oreglerade globala kapitalismen.
They then leave the mess behind to be cleaned up.
Sedan lämnar de oredan efter sig, som behöver städas upp.
When will it dawn on you that the European economic mess is precisely because of this kind of interference?
När ska ni inse att den ekonomiska oredan i EU beror just på den här sortens inblandning?
mess (also: debris, discard, dross, froth)
   Mr President, the gentleman, his colleagues and his staff should be cleaning up the 'No to Europe' literature and mess that is strewn around the grounds of this Parliament.
Denne gentleman, hans kolleger och personal bör städa undan det ”Nej till EU”-material och det skräp som ligger kringstrött runtom i parlamentet.
mess (also: dirt, garbage, muck, rubbish)
volume_up
smörja {comm. gen.}
mess (also: batch, dose, helping, portion)
volume_up
portion {comm. gen.}
mess (also: course, dish)
volume_up
maträtt {comm. gen.}
mess
volume_up
gröt {comm. gen.} [fig.]
mess
volume_up
hopkok {n} [fig.]
mess
volume_up
sopa {comm. gen.}
mess (also: sludge, slurry)
volume_up
sörja {comm. gen.}
mess
volume_up
mäss {comm. gen.}
mess
volume_up
villervalla {comm. gen.}
The European Union will become a mess if we implement the enlargement before these institutional problems have been solved.
Europeiska unionen kommer att bli en enda villervalla om vi genomför utvidgningen innan institutionella problem av den typen har lösts.
mess (also: chaos)

2. "individual"

mess
volume_up
misslyckad individ {comm. gen.} [ex.]

3. military

4. pejorative

mess
volume_up
lortgris {comm. gen.} [pej.]

Context sentences for "mess" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUntil then, we shall be sorting out all the things that are still in a bit of a mess.
Fram till dess kommer vi att reda ut alla de frågor som fortfarande är oklara.
EnglishThe Balkans: NATO was on the ground sorting out the mess, and the EU held meetings.
Under Balkankriget fanns Nato på plats och redde ut problemen medan EU sammanträdde.
English(NL) Mr President, the Netherlands is once again having to clean up Greece's mess!
(NL) Herr talman! Nederländerna måste än en gång städa upp efter Grekland!
EnglishThis text drives the message home to industry: you do not mess with public money.
Den här texten ger en tydlig signal till näringslivet: fiffla inte med medborgarnas pengar!
EnglishWe have got ourselves into a mess and every repressive measure risks making matters worse.
Vi har ställt till det för oss, och varje straffåtgärd riskerar att förvärra saken.
EnglishThe reason for this mess is not that Parliament is likely to be obstinate.
Orsaken till denna härva är inte att det är troligt att parlamentet sätter sig på tvären.
EnglishThis is a difficult situation, Mr President; it really is a real mess.
Det är en svår situation, herr talman, det är verkligen en rörig situation.
EnglishAnd Archie Cochrane, as the camp doctor, was one of the first men in to clear up the mess.
Och Archie Cochrane, som lägerdoktor, var en av de första att gå in för att städa upp.
EnglishThe very people that have put Europe in the mess that it is in want more power for themselves.
De personer som har försatt EU i denna besvärliga situation vill själva ha mer makt.
EnglishThat is a sin from the past; the company concerned has gone and the mess needs to be cleaned up.
Den hävdar att verksamheten är säker, och den skapar stora röda avfallsdammar.
EnglishSome of our Member States make a mess of their own registers.
Vissa av våra medlemsstater slarvar till och med själva oerhört med sina register.
EnglishI believe that we are going to fail if we believe that growth will get us out of this mess.
Jag tror att vi kommer att misslyckas om vi tror att tillväxten skall ta oss ur denna knipa.
EnglishIt said that despite the small flashes of good news, Africa remains in a horrible mess.
Där stod att trots små glimtar av goda nyheter befinner sig Afrika än i en fruktansvärd situation.
EnglishMr Bonde, we are not proposing to get you out of the mess in which you have buried yourself.
Herr Bonde, vi erbjuder oss inte att rädda er ur den situation som ni själv har försatt er i.
EnglishWe got into a mess because we were not focusing on the issues.
Vi hamnade i en svår situation eftersom vi inte fokuserade på problemen.
EnglishMadam President, are only greed, euphoria and cheap money to be blamed for the whole mess?
(EN) Fru talman! Ska vi skylla hela den här röran enbart på girighet, eufori och billiga pengar?
EnglishHe'll see what it cost him to mess with the girls of Old Town.
så ska han se vad det kostade honom att ge sig på tjejerna i Gamla Stan.
EnglishThis is a difficult situation, Mr President; it really is a real mess.
– Återigen, Giacomo Santini, när det gäller skäl 12 har ni rätt.
EnglishThat is a sin from the past; the company concerned has gone and the mess needs to be cleaned up.
Det är en gammal försyndelse. Det ansvariga företaget är borta, och oredan måste städas upp.
EnglishEuropeans have an historic responsibility to clean up the climate mess we helped create.
Vi européer har ett historiskt ansvar att rensa upp i den klimatröra som vi bidragit till att skapa.