"mingle" translation into Swedish

EN

"mingle" in Swedish

SV

EN mingle
volume_up
{noun}

mingle
Lectures and mingling mixed with scientific and less scientific experiments.
Föreläsningar och mingel blandades med vetenskapliga och mindre vetenskapliga experiment.

Synonyms (English) for "mingle":

mingle

Context sentences for "mingle" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe meeting starts at 9.00 A.M. with coffee mingle.
The meeting starts at 9.00 A.M. with coffee mingle.
EnglishDuring the year, four mingle event held at Uminova Innovation to engage senior expertise to start-ups.
Under året har fyra mingelevent hållits på Uminova Innovation för att engagera senior kompetens till nystartade företag.
EnglishGabrielle, let's go mingle over here.
EnglishWe can't mingle with the guests.
EnglishTo mingle with your own!
EnglishMy people don't know about the medieval world or how to mingle, which is what we have to do if we are to find the professor and bring him back.
Mitt folk vet inget om medeltiden eller hur man umgicks, vilket vi måste göra om vi ska hitta professorn och ta honom tillbaka.
EnglishOccasionally, kids would come and join me and watch, but their necks soon got sore, and they would go off to the boardwalk to play video games and mingle with humans.
Ibland kom några ungar förbi och tittade med mig, men de fick snart ont i nacken och drog iväg till strandpromenaden för att spela TV-spel och hänga med människor.
EnglishWater is not neatly compartmentalised in every location, so where these sources of water are linked, where they mingle, polluted surface water will pollute groundwater and vice versa.
Vattnet är inte prydligt uppdelat på alla platser, så där dessa vattenkällor står i förbindelse med varandra, där de blandas, kommer förorenat ytvatten att förorena grundvattnet och vice versa.