"mode of transportation" translation into Swedish

EN

"mode of transportation" in Swedish

EN mode of transportation
volume_up
{noun}

1. general

mode of transportation (also: mode of transport)
In itself, shipping is a sustainable mode of transportation, but there is still a lot of room for progress.
I sig är sjöfarten ett hållbart transportsätt men det finns fortfarande stort utrymme för utveckling.
The report relates to inland waterway vessels, but I believe that this mode of transportation cannot be disassociated from the larger picture of transport by sea.
Betänkandet handlar om fartyg på inre vattenvägar, men jag anser att detta transportsätt inte kan särskiljas från transporter till havs.

2. business

mode of transportation (also: means of conveyance)
In itself, shipping is a sustainable mode of transportation, but there is still a lot of room for progress.
I sig är sjöfarten ett hållbart transportsätt men det finns fortfarande stort utrymme för utveckling.
The report relates to inland waterway vessels, but I believe that this mode of transportation cannot be disassociated from the larger picture of transport by sea.
Betänkandet handlar om fartyg på inre vattenvägar, men jag anser att detta transportsätt inte kan särskiljas från transporter till havs.

Similar translations for "mode of transportation" in Swedish

mode noun
of preposition
transportation noun
transport noun
to transport verb

Context sentences for "mode of transportation" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn developing countries, the most common mode of transportation is the railways, and the British built a lot of railways in India.
I utvecklingsländer är det vanligaste färdsättet järnväg, och britterna byggde mycket järnväg i Indien.
EnglishIt should be remembered that road transport is far and away the most important mode of transportation in Europe, which in addition to everything else offers door-to-door service.
Ma måste komma ihåg att landsvägstrafiken är den överlägset viktigaste transportformen för Europa, vilken dessutom erbjuder transporter från dörr till dörr.