EN mold
volume_up
{noun}

1. geology

mold

2. American English

mold (also: casserole, die, fitness, formation)
volume_up
form {comm. gen.}
There's my somewhat ruined Sculpey Falcon, because I had to get it back out of the mold.
Där är min hyfsat förstörda lerfalk, eftersom jag var tvungen att få ut den ur formen.
volume_up
läggning {comm. gen.}
mold (also: dummy, mark, mock-up, model)
volume_up
modell {comm. gen.}
volume_up
karaktär {comm. gen.}
mold (also: dirt, dust, earth, ground)
volume_up
jord {comm. gen.}
mold (also: hallmark, impression, stamp, touch)
volume_up
prägel {comm. gen.}
mold (also: earth, soil, loam, mould)
volume_up
mylla {comm. gen.}
mold (also: mould)
At least 60 percent of the homes on the reservation are infested with black mold.
Minst 60 procent av husen på reservatet är drabbade av svart mögel.
mold (also: mould)
volume_up
mall {comm. gen.}
mold
mold (also: form)
volume_up
gjutform {comm. gen.}
mold (also: mould)
volume_up
matjord {comm. gen.}
mold (also: mould)
volume_up
mögelsvamp {comm. gen.}
mold (also: mould)
volume_up
mull {comm. gen.}

3. print, American English

mold (also: letter)
volume_up
typ {comm. gen.}

Context sentences for "mold" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere's my somewhat ruined Sculpey Falcon, because I had to get it back out of the mold.
Där är min hyfsat förstörda lerfalk, eftersom jag var tvungen att få ut den ur formen.
EnglishWe have to go back to the ball... so we can get the freedom of being like a -- like a dish of mold.
Vi måste gå tillbaka till bollen... så vi kan komma till friheten av att vara som en.. formad grop.
EnglishIt's like I'm a rock or a dish of mold.
det är som om jag är en sten eller en grop.
EnglishThe project's focus on resistance to mold growth, nutrient migration during drying of materials, material characterization and process control systems for secured wood material quality.
I projektet finns fokus på beständighet mot mögelpåväxt, näringsvandring under torkning, materialval, materialkaraktärisering och processtyrning för säkrad materialkvalitet.
EnglishThe purpose of this study is to develop simple and robust forced mold testing in small scale laboratory tests that can be monitored and evaluated continuously in the research projects.
Syftet med denna förstudie är att utveckla enkla och robusta forcerade mögeltester i småskaliga labtester som kan följas och utvärderas kontinuerligt i de forskningsprojekt som bedrivs.
EnglishProject period: 2010-2013 Funded by Träcentrum North Impact of wood drying process on mold susceptibility of sapwood boards of pine and spruce is being evaluated in a long-term mold test.
Projekttid: 2010-2013 Finansieras av TräCentrum Norr Virkestorkningsprocessens inverkan på mögelbeständighet hos splintvedsbräder av furu och gran utvärderas i ett långtids mögeltest.