"natural gas" translation into Swedish

EN

"natural gas" in Swedish

EN natural gas
volume_up
{noun}

1. industry

natural gas
volume_up
naturgas {comm. gen.}
The intention is to meet the extra demand by increasing the use of natural gas.
Det ökade behovet skall man tillfredsställa med en ökad användning av naturgas.
These institutions are a precondition for creating a natural gas integrated market.
Dessa organ utgör en förutsättning för skapandet av en integrerad marknad för naturgas.
Will we, the four states, be forced to establish a separate natural gas market?
Måste vi, de fyra staterna, tvingas inrätta en separat marknad för naturgas?

Synonyms (English) for "natural gas":

natural gas
English

Context sentences for "natural gas" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith natural gas, of course, it is that the majority is imported from Russia.
Med naturgasen är det förstås att större delen av den importeras från Ryssland.
EnglishMore liberalisation of the markets, with electricity and natural gas in their sights.
Ökad liberalisering av marknaderna, med el- och naturgasmarknaderna i sikte.
EnglishThese measures must include nuclear energy and a quest for new sources of natural gas.
Åtgärderna måste innefatta kärnenergi och sökande efter nya naturgaskällor.
EnglishIt is particularly important that natural gas supplies for Europe should be secured.
Det är framför allt viktigt att Europas naturgasförsörjning tryggas.
EnglishThe opening up of the natural gas market to competition must not be delayed.
Att inte tillåta någon försening beträffande elektricitetsmarknaden.
EnglishThe process of creating a single market for electricity and natural gas must be accelerated.
Vi måste skynda på processen med att skapa en inre el- och naturgasmarknad.
EnglishIt has its own reserves of natural gas and the largest natural gas fields in Europe.
Landet har egna naturgasreserver och Europas största naturgasfält.
EnglishThis is a reference to the Yamal-Europe natural gas pipeline and the 'Friendship' oil pipeline.
Han syftade på naturgasledningen Jamal-Europa och oljeledningen ”Vänskap”.
EnglishGreece received just 1.5% of the programme for natural gas pipelines.
Grekland fick endast 1,5 procent av programmet för naturgasledningar.
EnglishIn the future, the EU will be dependent on Russia for her natural resources, especially gas.
EU kommer i framtiden att vara beroende av de ryska naturresurserna, i synnerhet av gasen.
EnglishThen I would like to say something about the other report on security of natural gas supply.
Jag skulle också vilja säga något om det andra betänkandet om en trygg naturgasförsörjning.
EnglishPerhaps more significantly, reserves of natural gas have now been discovered in the Bay of Bengal.
Något som kanske är viktigare är att naturgaskällor har upptäckts i Bengaliska viken.
EnglishMore especially, it provides for the existence of minimum levels of competition in the natural gas market.
Speciellt förutses existensen av en lägsta konkurrensnivå på naturgasmarknaden.
EnglishApparently, in Paris, oil and natural gas interests take priority over everything.
Jag ber rådet och kommissionen att förstå min appell.
EnglishSwitzerland and Sweden are already producing biomethane and using natural gas networks for its distribution.
Schweiz och Sverige producerar redan biometan och distribuerar den via naturgasnät.
EnglishThe natural gas deposits in the Arctic Ocean will be of vital importance to the EU in the future.
Naturgasförekomsterna i Ishavet är livsviktiga för EU i framtiden.
EnglishThis is exactly where the problem lies in the Commission proposal on the security of natural gas supply.
Det är precis det som är problemet i kommissionens förslag om trygg naturgasförsörjning.
EnglishFor natural gas supplies this figure may reach 80%.
När det gäller naturgasförsörjningen kan siffran uppgå till 80 procent.
EnglishThis liberalization of the natural gas market has a number of advantages, but it also has disadvantages.
Denna liberalisering av naturgasmarknaden har ju en del fördelar, men den har också nackdelar.
EnglishI shall focus on those parts of it concerning measures to ensure the security of natural gas supply.
Låt mig nu förklara varför vi håller fast vid vår ståndpunkt.