"new purchase" translation into Swedish

EN

"new purchase" in Swedish

EN new purchase
volume_up
{noun}

new purchase (also: accession)
volume_up
nyanskaffning {comm. gen.}

Context sentences for "new purchase" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTherefore, these changes should not prevent the purchase of new automobiles or extend the lifespan of older cars.
Därför bör dessa förändringar inte vara något hinder för att köpa en ny bil eller använda en äldre bil under längre tid.
EnglishIf you use multiple devices to make purchases, or if you purchase a new device, you'll need to sign in first with your login information.
Om du handlar via flera mobila enheter eller om du köper en ny enhet måste du först logga in med din inloggningsinformation.
EnglishWe are against measures which impose obligations on small shops to collect, without limitation, small appliances without the consumer being required to purchase a new, similar appliance in return.
Vi är emot åtgärder som innebär att småbutiker åläggs att samla in småapparater i obegränsad omfattning och utan att konsumenten i gengäld måste köpa en ny liknande apparat.