"newsletter" translation into Swedish

EN

"newsletter" in Swedish

EN newsletter
volume_up
{noun}

newsletter
In the case of a newsletter source, examples of medium include "email" and "print".
Om det gäller källan nyhetsbrev inkluderar exempel på media "e-post" och "utskrift"
The production of a newsletter by the EBRD which will keep Members informed is a welcome development.
Det är en god utveckling att EBRD har givit ut ett nyhetsbrev som håller medlemmarna informerade.
What are you reading, the Jenny Craig newsletter?
Vad är det du läser, Jenny Craig' s nyhetsbrev?
newsletter (also: circular, leaflet)
newsletter
advertisements, public meetings, information sheets, newsletters, etc.?
 Vilka andra redskap har använts för att informera om Lissabonfördraget – tidningar, annonser, offentliga möten, informationsblad, nyhetsbrev m.m.?
newsletter (also: press review)
volume_up
pressöversikt {comm. gen.}

Synonyms (English) for "newsletter":

newsletter
English

Context sentences for "newsletter" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFinally, I fail to understand why even the internal newsletter Commission en direct should appear almost exclusively in English.
Slutligen kan jag inte förstå varför även det interna nyhetsbrevet Commission en direct nästan enbart ska finnas på engelska.
EnglishThere will be a call for projects that will be launched very soon and this call for projects will be published in the information newsletter of the Year.
Projektidéer kommer att infordras mycket snart, och denna infordran kommer att tillkännages i informationsnyhetsbladet för året.
EnglishThe main tools the European Commission uses to inform citizens and stakeholders about consumer policy in this framework are a website, the Consumer Voice newsletter and information campaigns.
Webbplatsen, nyhetsbrevet Consumer Voice och informationskampanjer är kommissionens huvudsakliga verktyg för att informera medborgare och aktörer om konsumentpolitiken.