"nonchalance" translation into Swedish

EN

"nonchalance" in Swedish

EN nonchalance
volume_up
{noun}

nonchalance (also: apathy, carelessness, daze, detachment)
volume_up
likgiltighet {comm. gen.}
nonchalance (also: abandon, carelessness, casualness, negligence)
volume_up
nonchalans {comm. gen.}
It is marked by a certain nonchalance.
Det kännetecknas av en viss nonchalans.
(NL) I voted against the Hoang Ngoc report, mainly because of the nonchalance with which it calls for yet more mass immigration into Europe.
(NL) Jag röstade emot Liem Hoang Ngocs betänkande, huvudsakligen på grund av den nonchalans med vilken man kräver ännu mer massinvandring till Europa.
This demonstrates the nonchalance, arrogance and ignorance of the federalists towards voters with political values that differ from those that prevail in this pro-centralisation European Parliament.
Detta visar federalisternas nonchalans, arrogans och ignorans gentemot väljare med andra politiska värderingar än de som råder i detta centraliserande Europaparlament.
nonchalance (also: unconcern)
volume_up
oberördhet {comm. gen.}

Synonyms (English) for "nonchalance":

nonchalance