"nonchalant" translation into Swedish

EN

"nonchalant" in Swedish

SV

"nonchalant" in English

EN nonchalant
volume_up
{adjective}

1. "off-handed, inconsiderate"

nonchalant (also: bland, careless, casual, flippant)
With nonchalant ease, they have gone through approving the 1996, the 1997 discharge, and it has been up to us in Parliament to press for change at every turn.
På ett nonchalant sätt har man beviljat ansvarsfrihet för åren 1996 och 1997, och det har varit upp till oss i parlamentet att verka för att förändringar kommer till stånd.
It really is beyond me how the termination of life by abortion can be considered as a kind of victory in terms of human rights in such a nonchalant manner.
En grundläggande orsak: jag begriper verkligen inte hur man så nonchalant kan se ett avbrott av livet genom abort som en sorts seger på området för de mänskliga rättigheterna.
nonchalant (also: apathetic, cool, deadpan, detached)
nonchalant (also: casual, unaffected, unperturbed, unruffled)

Synonyms (English) for "nonchalant":

nonchalant

Synonyms (Swedish) for "nonchalant":

nonchalant
Swedish

Context sentences for "nonchalant" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEven more serious is the Commission’ s ostrich-like and nonchalant attitude to the protection of fundamental rights in time of war, and this is where the real scandal lies.
Rent hypotetiskt skulle antagandet av en lag som upphäver procedurmässiga garantier i krigstid vara en uppenbar risk.
EnglishEven more serious is the Commission’s ostrich-like and nonchalant attitude to the protection of fundamental rights in time of war, and this is where the real scandal lies.
Ännu allvarligare är kommissionens strutsliknande och nonchalanta attityd mot skyddet av grundläggande rättigheter i krigstid, och här finns den verkliga skandalen.
EnglishThe nonchalant manner in which the Commission squanders the Community's money is puzzling, and I think it is the result both of poor discernment and of the doctrine behind their approach.
Kommissionens nonchalanta sätt att slösa med gemenskapens pengar är förbryllande och jag anser att det är följden både av dåligt omdöme och av den doktrin som ligger bakom strategin.