"nun" translation into Swedish

EN

"nun" in Swedish

volume_up
nun {noun}
SV

EN nun
volume_up
{noun}

nun (also: religious)
volume_up
nunna {comm. gen.}
On this occasion a defenceless Tibetan nun was murdered crossing the border into Nepal.
Vid detta tillfälle mördades en försvarslös tibetansk nunna när hon gick över gränsen till Nepal.
Kelsang Namtso, a seventeen-year-old nun, was killed; many people were wounded, and thirty arrested, among them women and nine children.
Kelsang Namtso, en sjuttonårig nunna, dödades, många skadades och trettio personer arresterades, bland dem kvinnor och nio barn.
Thirty-four nuns had been touched by the devil... committing unspeakable acts.
34 nunnor hade blivit rörda av Djävulen och gjorde de mest otänkbara sakerna.

Synonyms (English) for "nun":

nun

Context sentences for "nun" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn this occasion a defenceless Tibetan nun was murdered crossing the border into Nepal.
Vid detta tillfälle mördades en försvarslös tibetansk nunna när hon gick över gränsen till Nepal.
EnglishA 17-year old nun was killed; a 20-year old was seriously injured; some individuals are missing and 29 people, including 14 children, were arrested.
En 20-åring skadades allvarligt. Några saknas och 29 personer, varav 14 barn, anhölls.
EnglishHe charged five bucks a head to come see the nun bun till he got a cease-and-desist from Mother Teresa's lawyer.
Han tog fem dollar per skaft för att komma och se nunnebullen tills Moder Theresas advokat bad honom sluta upp med det där.
EnglishKelsang Namtso, a seventeen-year-old nun, was killed; many people were wounded, and thirty arrested, among them women and nine children.
Kelsang Namtso, en sjuttonårig nunna, dödades, många skadades och trettio personer arresterades, bland dem kvinnor och nio barn.
EnglishViolet, the Jersey nun.
EnglishEven though his people are being genocided -- and believe me, he feels every blow on every old nun's head, in every Chinese prison.
Även om hans folk har blivit utsatta för folkmord och tro mig, han känner varje slag mot varje gammal nunnas huvud, i varje kinesiskt fängelse.
EnglishI recall the initiative of the Tibet intergroup of the European Parliament to propose the nun Ngawang Sangdrol, who has spent the last nine years in prison, for this year's Sakharov Prize.
Låt mig påminna om initiativet från Europaparlamentets arbetsgrupp för Tibet om att till årets Sacharovpris föreslå nunnan Ngawang Sangdrol som sedan nio år tillbaka sitter i fängelse.
EnglishToday, we have a guest from Tibet, Mrs Namdrol Lhamo, a nun who was confined to Drapchi Prison for 12 years because she had taken part in a peaceful demonstration and then recorded songs in prison.
I dag har vi en gäst från Tibet, Namdrol Lhamo, en nunna som satt i Drapchi-fängelset i tolv år för att hon hade deltagit i en fredlig demonstration och sedan spelat in sånger i fängelset.