"nurses' training" translation into Swedish

EN

"nurses' training" in Swedish

EN nurses' training
volume_up
{noun}

nurses' training (also: paramedical training)
volume_up
vårdutbildning {comm. gen.}

Context sentences for "nurses' training" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe training of nurses consists of theoretical and clinical courses.
Utbildningen till sjuksköterska består av teoretiska och verksamhetsförlagda kurser.
EnglishIn Swaziland there are about 3000 nurses and Swaziland is training about 100 per year.
I Swaziland finns ungefär 3 000 sjuksköterskor, och Swaziland utbildar ungefär 100 per år.
EnglishIn Swaziland there are about 3000 nurses and Swaziland is training about 100 per year.
I Swaziland finns ungefär 3 000 sjuksköterskor, och Swaziland utbildar ungefär 100 per år.
EnglishNursing is the main area of ​​nursing education and specialized training for nurses.
Omvårdnad är huvudområdet i sjuksköterskeutbildningen och specialistutbildningar för sjuksköterskor.
EnglishSilje Gustafsson was attracted by the scientific community when she was doing the basic training for nurses.
Silje Gustafsson lockades av forskarvärlden redan när hon gick grundutbildningen för sjuksköterska.
EnglishIt does not do much to help to build a nurses' training centre if the teaching there cannot be sustained.
Det är ingen mening med att bygga ett utbildningscenter för sjuksköterskor om det inte finns tillräckligt med medel för att bedriva undervisning.