"nursing science" translation into Swedish

EN

"nursing science" in Swedish

EN nursing science
volume_up
{noun}

nursing science
volume_up
vårdvetenskap {comm. gen.}

Context sentences for "nursing science" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNursing is a science dealing with human beings throughout their life-cycle.
Den nio meter långa mag-tarmkanalen bryter ned och tar upp näringsämnen i födan.
EnglishThe idea was to combined a degree in Nursing and Medical Science.
Tanken var en kombinerad magisterexamen i Omvårdnad och Medicinsk vetenskap.
EnglishNursing Science concepts, theory and methods are developed.
Inom detta fokusområde utvecklas begrepp, teori och metoder inom omvårdnad.
EnglishAlehagen, with a background as a midwife, and Johansson, a district nurse, are both researchers in nursing science.
Alehagen med en bakgrund som barnmorska och Johansson som distriktssköterska är båda forskare i omvårdnad.
EnglishThe headings in the ovals above illustrate the different directions of Nursing Science research at the medical faculty – Faculty of Health Sciences – at Linköping University.
Rubrikerna i ovalerna ovan illustrerar de olika fokus som vi har inom omvårdnadsforskning vid den medicinska fakulteten – Hälsouniversitetet - vid Linköpings universitet.