"nursing staff" translation into Swedish

EN

"nursing staff" in Swedish

EN nursing staff
volume_up
{noun}

nursing staff (also: care staff)
volume_up
vårdpersonal {comm. gen.}
It is not for the European Parliament to decide whether women should be entitled to Caesarean sections or whether nursing staff should have shorter working periods and higher salaries.
Det är inte Europaparlamentets uppgift att besluta om kvinnor ska ha rätt till kejsarsnitt eller att vårdpersonal ska ha kortare arbetstid och högre löner.

Context sentences for "nursing staff" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIdeas may come from researchers, creative innovators, and nursing and healthcare staff.
Idéer kan komma från forskare, innovatörer eller medarbetare inom vården och omsorgen.
EnglishThe gender dimension must be also taken into account in the education of and information for nursing staff.
Vi måste ta hänsyn till könsdimensionen i utbildningen av och informationen till sjuksköterskor.
EnglishRead more about the Board's recommendations for dealing with staff in nursing and care for MRSA on their website.
Läs mer om Socialstyrelsens rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA på deras hemsida.
EnglishThe rapporteur also gives us information about the lack of information and proper approach to these situations by society and by scientific and nursing staff.
Vi får information om kvinnors specifika beteende som patienter och användare av vissa läkemedel och behandlingar.
EnglishIn the United Kingdom, the National Health Service could not run without the willingness of dedicated doctors and nursing staff to work long hours.
I Förenade kungariket kan inte National Health Service fungera utan att hängiven läkar- och sjukvårdpersonal är beredd att arbeta långa arbetsdagar.
EnglishExamples are nursing staff from South Africa, the Philippines and South America, and highly trained chemists, physicists and mathematicians from India.
Det handlar då till exempel om sjukvårdspersonal från Sydafrika, Filippinerna eller Sydamerika eller om välutbildade kemister, fysiker och matematiker från Indien.
EnglishIt is not for the European Parliament to decide whether women should be entitled to Caesarean sections or whether nursing staff should have shorter working periods and higher salaries.
Det är inte Europaparlamentets uppgift att besluta om kvinnor ska ha rätt till kejsarsnitt eller att vårdpersonal ska ha kortare arbetstid och högre löner.
EnglishIt is also clear that on-call time of doctors and nursing staff in hospitals is to be regarded differently from on-call duty of workers at home, which is actually standby duty.
Det står också klart att jourtid för läkare och sköterskor på sjukhus inte kan behandlas på samma sätt som jourtid i hemmet, då det i själva verket handlar om bakjour.