"okay" translation into Swedish

EN

"okay" in Swedish

SV
SV

"okay" in English

EN okay
volume_up
{noun}

okay
. ~~~ Was that okay for my first time?
(Skratt) det var allt för denna gången. var det ok för att vara min första gång?
Yeah, look, we just gotta keep this low-key, okay?
Vi måste hålla det här långt, ok?
Take a few seconds and think of your personal biggest goal, okay?
. ~~~ Ok?
I know that in your country, for example, for many positions of that kind, they need approval beforehand from the Parliament - OK, but there are other countries where this is not the case.
Jag vet till exempel att de i ert land behöver parlamentets godkännande i många liknande situationer - men det finns länder där det inte är så.
volume_up
tillåtelse {comm. gen.}
Okej, med er tillåtelse -

Synonyms (English) for "okay":

okay

Synonyms (Swedish) for "okay":

okay
Swedish

Context sentences for "okay" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOkay, look, why don't you just come over on Sunday, and we'll talk logistics.
Okay, varför kommer du inte bara över på Söndag, så kan vi prata logistik
EnglishAnd we have our entire lives to have sex... so it's okay if we don't do it tonight.
Och vi har hela vårat liv på oss att ha sex... så det är lungt att vi inte gör det inatt.
EnglishOkay, now, that gold is in what the Wall Street pros call a long-term investment.
Guldet är en del av, vad de kallar för en långsiktig investering.
EnglishYou know, we had to take our little brothers to nursery school... if that's okay with you.
Vet du, vi var tvugna att ta me våran lillebror till vårdskolan... om det okay för dig.
EnglishOkay, well, if you didn't like girls, you could've just said something to me.
Om du inte gillar flickor kunde du ha talat om det för mig.
EnglishThey would put up 25,000 images, they would go like this, "25,0000, okay, okay.
Dom skulle ha satt upp 25 000 bilder, och gjort så här.
EnglishOkay, now, 16 kilometers, eight kilometers -- this is roughly an airline altitude.
Kustlinjen igen. ~~~ Sexton kilometer, åtta kilometer.
EnglishOkay, people, can we keep the questioning to the subject of the election?
Gott folk, kan vi hålla frågorna till ämnet som rör valet.
EnglishOkay, it might be obvious to some of you; it wasn't to me.
Okay, det kanske är uppenbart för några av er; det var inte det för mig.
EnglishOkay, so, what I'm about to do should not be interpreted as groveling...... hypocrisy, or desperation.
Så vad jag kommer att göra, ska inte tolkas som förnedring.... hyckleri, eller förtvivlan.
English. ~~~ (Laughter) Okay?
Han är en fantastisk person, tre fjärdedelar Charles Darwin och en fjärdedel Crocodile Dundee.
EnglishOkay, Dad is stressed to the point of a total meltdown.
Pappa, är stressad till den grad att han är nära en härdsmälta.
EnglishI really have to stand on my own two feet right now, okay?
Jag är nog tvungen att stå på mina egna två ben, eller hur?
EnglishAnd, hey, make sure there's film in the camera this time, okay?
Och se till att du har film i kameran den här gången.
EnglishOr I slap this bitch on " Nightline " and call it a day, okay?
Exakt som jag säger, annars lämnar jag videon till tv.
EnglishOkay, if you never mention that ever again, that'd be great.
Om du aldrig nämner det igen, så vore det underbart.
EnglishOkay, and all I'm gonna be able to give her... is rump roast.
Jag kommer bara att kunna ge henne - - seg kalops.
EnglishAnd what I do is I put this now in the breech in the rifle, okay?
Sen stoppar jag den i bakstycket på geväret.
EnglishOkay, why don't we let everybody get back to their dinner?
Varför inte låta alla få fortsätta med sin middag?
EnglishOkay, guys, we went through this last summer, all right?
Det här klarade vi ju av förra sommaren, eller hur?