"on the receiving end" translation into Swedish

EN

"on the receiving end" in Swedish

See the example sentences for the use of "on the receiving end" in context.

Context sentences for "on the receiving end" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYoung people have been on the receiving end of their vicious attacks.
Ungdomar som har varit måltavlor för dessa hätska aggressioner sätter sig nu till motvärn.
EnglishAfrica and the least developed countries are at risk of being at the receiving end of this.
Afrika och de minst utvecklade länderna riskerar att bli förlorare.
EnglishThis time it was Mr Schulz himself who was on the receiving end of this kind of term.
Den här gången var det Martin Schulz själv som var måltavlan.
EnglishSubsequently, towns, too, were on the receiving end of this sort of violence.
Därefter blev även städerna utsatta för denna typ av våld.
English. – Mr President, Syria is on the receiving end of very open threats of war from the outside world.
   . – Herr talman! Syrien får ta emot mycket öppna krigshot från omvärlden.
EnglishThey are angry because they have been at the receiving end of hypocritical and misleading statements.
De är arga för att de har utsatts för hycklande och missvisande uttalanden.
EnglishAs far as assistance goes, who is the giver and who is on the receiving end?
När det gäller stöd, vem är givare och vem är mottagare?
EnglishAt the television station which I manage in Athens, I have been on the receiving end of two bomb attacks.
Den TV-station som jag är chef för i Aten har utsatts för två bombattacker.
EnglishThe safety of the people at the receiving end is more important in this case.
Mottagarnas säkerhet är i detta fall ändå viktigare.
EnglishViolence still erupts almost daily and Christians, in particular, are at the receiving end.
Våld utbryter fortfarande nästan dagligen, och det är i synnerhet de kristna som får ta emot stötarna.
EnglishUnfortunately, those on the receiving end of such treatment tell another story.
Tyvärr har de drabbade en annan syn på saken.
EnglishMEPs, as we will all know, are on the receiving end of public criticism of poor implementation.
Som vi alla vet, är det Europaparlamentets ledamöter som får klä skott för allmänhetens kritik över dåligt genomförande.
EnglishWomen are continually on the receiving end of violence and victims of sexual assaults, often committed by those close to them.
Det har nyligen återigen skett en uppgång i antalet anmälningar av hedersmord och stening.
EnglishThey are angry because they have been at the receiving end of hypocritical and misleading statements.
Innan dessa förordningar antas uppmanar jag er att ägna en tanke åt dessa familjers kval och de berörda regionernas framtid.
EnglishIn the name of competitiveness, workers rights are on the receiving end every day of the fire of capitalist Europe.
I konkurrenskraftens namn utsätts arbetstagarnas rättigheter varje dag för det kapitalistiska EU:s skottsalvor.
EnglishIn the name of competitiveness, workers rights are on the receiving end every day of the fire of capitalist Europe.
I konkurrenskraftens namn utsätts arbetstagarnas rättigheter varje dag för det kapitalistiska EU: s skottsalvor.
EnglishEven the subsidy for the successful programme for developing medicines to combat rare diseases is at the receiving end.
Till och med stödet till det framgångsrika programmet för utveckling av läkemedel mot sällsynta sjukdomar drabbas.
EnglishYou are lucky you are on the receiving end.
Du ska vara glad att du är på mottagarsidan.
EnglishIf a country does not answer, they can only be exported if, in the case of each individual shipment, the country at the receiving end says Yes.
Om ett land inte svarar, kan det bara exporteras om mottagarlandet säger ja i varje enskilt fall.
English. – Mr President, Syria is on the receiving end of very open threats of war from the outside world.
USA räknade till exempel in landet i det de kallade ” ondskans axelmakter ” och EU är också en mycket rättfram kritiker av den syriska regimen.

Other dictionary words

English
  • on the receiving end

Have a look at the English-Romanian dictionary by bab.la.