"on the shelf" translation into Swedish

EN

"on the shelf" in Swedish

See the example sentences for the use of "on the shelf" in context.

Similar translations for "on the shelf" in Swedish

on adjective
on adverb
on preposition
the article
Swedish
shelf noun

Context sentences for "on the shelf" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMilk with a shelf life in excess of seven days is no longer to be labelled as fresh milk.
Mjölk med en hållbarhet på mer än sju dagar får inte längre kallas färsk mjölk.
EnglishIt's true too in Argentina on the Patagonian shelf, which is now in serious trouble.
Det samma gäller i Argentina där kontinentalsockeln utanför Patagonien är i allvarlig fara.
EnglishNevertheless, we need to begin discussing them, and not leave them on the shelf.
Vi måste likväl börja diskutera dem och inte lämna dem på hyllan.
EnglishIt is different because of the narrowness of the continental shelf that is found there.
Det är annorlunda på grund av den smala fastlandssockeln som finns där.
EnglishThis is a report that will not lie on some shelf collecting dust.
Det här är ett betänkande som inte kommer att ligga på någon hylla och samla damm.
EnglishThis is not the story of how you get shelf space at Neiman Marcus.
Det här är inte en historia om hur man skaffar hyllutrymme hos Neiman Marcus.
EnglishSugar is purchased for 50 eurocents and reaches the store shelf at EUR 1.15.
Socker köps för 50 cent och kostar 1,15 euro när det når hyllorna.
EnglishMr President, the traceability of foods from the field to the supermarket shelf is a must.
Herr talman! Spårbarheten hos livsmedel är ett måste, från fältet fram till butiksdisken.
EnglishIn addition, the trawlable shelf extends well beyond territorial waters.
Dessutom sträcker sig de rev som är lämpade för trålning långt utanför territoriella vatten.
EnglishThis report will not stay on the shelf but we will use it as working document.
Detta betänkande kommer inte att hamna i byrålådan, utan vi kommer att använda det som arbetsdokument.
EnglishIt is well-known that traditional rosé has a short shelf life.
Man vet mycket väl att det traditionella rosévinet har en kort livslängd.
EnglishThee million square kilometres of freezing sea-water and shelf ice.
Tre miljoner kvadratkilometer av nollgradigt havsvatten och shelfis.
EnglishThe directive was to spend the next eleven years on a shelf at the Council of Ministers.
De efterföljande elva åren låg direktivet hos ministerrådet.
EnglishRussia is claiming the expansion of its maritime zone to include its entire continental shelf.
Ryssland kräver nu att landets sjögräns ska utsträckas till att omfatta hela kontinentalsockeln.
EnglishJumping to a conclusion risks parking the proposal on the shelf before it even gets started.
Om vi drar förhastade slutsatser riskerar förslaget att hamna på hyllan innan det ens hinner påbörjas.
EnglishHow many off-the-shelf shops offer expert advice?
Hur många butiker som säljer icke-receptbelagda produkter erbjuder expertrådgivning?
EnglishWe do not want fish only from aquaculture or a standardised packet off a supermarket shelf.
Vi vill inte ha fisk enbart från vattenbruk eller i en standardiserad förpackning i hyllan på stormarknaden.
EnglishMy report, unanimously approved on 4 October this year has been sitting on the shelf collecting dust.
Mitt betänkande, som godkändes enhälligt den 4 oktober i år, har legat på en hylla och samlat damm.
EnglishIf they're not working, put a shelf on it, which I did, and that shows all the customers my products.
Så om väggen inte fungerar, sätter jag en hylla på den.
EnglishIf necessary, it said in the same report, the 1A solution could still be taken off the shelf.
Om det är nödvändigt, så stod det i samma artikel, finns det fortfarande möjlighet att plocka fram 1 A-lösningen.

Other dictionary words

English
  • on the shelf

More translations in the English-Hungarian dictionary.