"on the streets" translation into Swedish

EN

"on the streets" in Swedish

See the example sentences for the use of "on the streets" in context.

Similar translations for "on the streets" in Swedish

on adjective
on adverb
on preposition
the article
Swedish
street noun
Swedish

Context sentences for "on the streets" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDrugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
Droger som odlas och produceras i Afghanistan letar sig fram till Europas gator.
EnglishThe German Chancellor has already been booed on the streets of Athens and Dublin.
Den tyska förbundskanslern har redan blivit utbuad på gatorna i Aten och Dublin.
EnglishIt has gradually become a ghost city, with empty streets and derelict buildings.
Den har gradvis kommit att bli en spökstad med tomma gator och öde byggnader.
EnglishYou will have another illustration of that shortly in the streets of Strasbourg.
Ni kommer snart att få ett ytterligare prov på detta på Strasbourgs gator.
EnglishAs I stated before, 20 000 demonstrators have taken to the streets in protest.
Som jag sade tidigare har 20 000 demonstranter gått ut på gatorna i protest.
EnglishThere were many tens of thousands of them this afternoon in the streets of Strasbourg.
Tiotusentals av dessa medborgare fanns ute på Strasbourgs gator i eftermiddags.
EnglishWake up and smell the coffee, Europe, before we have food riots on our streets!
Det är dags för Europa att ta tjuren vid hornen, innan vi har matuppror på våra gator!
EnglishStreets, hospitals and a university have been named after this famous scientist.
Gator, sjukhus och ett universitet har döpts efter denna kända forskare.
EnglishThis is how tax incentives can be used to get new models onto the streets.
Det är så här skatteincitament kan användas för att få ut nya modeller på vägarna.
EnglishFor when we look down our own streets we find that the poor of Africa are there as well.
Om vi ser oss omkring på våra gator så finns nämligen Afrikas fattiga där också.
EnglishThis demand will surely be expressed forcefully in the streets of Brussels on Saturday.
Detta krav kommer säkerligen att kraftfullt framföras på Bryssels gator på lördag.
EnglishThese children, along with those on the streets, can easily fall victim to criminals.
Dessa barn kan, i likhet med gatubarnen, lätt falla offer för brottslingar.
EnglishThere is still racial violence on our streets. Has it somehow been reduced?
Det kommer även i fortsättningen att finnas rasistiskt våld på våra gator.
EnglishIn some countries troops are on the streets to protect what is left of the food.
I några länder finns det trupper på gatorna för att skydda det som finns kvar av livsmedlen.
EnglishI can understand people in Athens going out into the streets and protesting.
Jag kan förstå människorna i Aten som går ut på gatorna och protesterar.
EnglishWe had issues in Madrid recently when people were protesting on the streets.
Vi hade problem i Madrid nyligen när människor demonstrerade på gatorna.
EnglishThey are on the streets and there is violence, and frankly this can only get worse.
De går ut på gatorna och det förekommer våld, och uppriktigt sagt kan det bara bli värre.
EnglishThe Council has always been fully committed to tackling the menace of drugs on our streets.
Rådet har alltid varit helt engagerat i att bekämpa narkotikahotet på våra gator.
EnglishIt is to listen to the clamour that is filling the streets and squares of our cities.
Den handlar om att lyssna på de protester som gatorna och torgen i våra städer fylls av.
EnglishRubbish is often found strewn around the streets and backyards in these districts.
I dessa områden ligger ofta skräp kringstrött på gator och bakgårdar.

Other dictionary words

English
  • on the streets

Even more translations in the Chinese-English dictionary by bab.la.