"on the verge of collapse" translation into Swedish

EN

"on the verge of collapse" in Swedish

See the example sentences for the use of "on the verge of collapse" in context.

Context sentences for "on the verge of collapse" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat does not sound like a species on the verge of collapse.
Detta låter inte som om det vore en art på gränsen att utarmas.
EnglishThe International Council for the Exploration of the Sea (ICES) claims that hake stocks are on the verge of collapse.
Internationella havsforskningsrådet (ICEM) hävdar att kummelbestånden är på gränsen att utarmas.
EnglishEurope's marine industries are on the verge of collapse, and the high cost of fuel oil is eroding the narrow economic margins available to fishermen.
Europas marina industri håller på att kollapsa och de höga oljepriserna gröper ur de små ekonomiska marginaler som fiskare har.
EnglishThe report indicates that the transit system is on the verge of collapse, and that Europe is being swamped by an obdurate form of crime as never before.
Betänkandet bevisar, att transitsystemet nästan har körts i sank, och att Europa översvämmas av en aldrig tidigare skådad benhård kriminalitet.
EnglishMercosur is on the verge of collapse, to differing degrees in each of the four countries, in both the economic and social spheres, but above all the economic.
Mercosurområdet hotas av en kollaps på det sociala, och i synnerhet det ekonomiska området, vars omfattning varierar mellan de fyra länderna.
EnglishBetween 2000 and 2008, EU taxpayers shelled out EUR 34 million to build and modernise tuna vessels at a time when stocks were on the verge of collapse.
Mellan 2000 och 2008 betalade EU:s skattebetalare ut 34 miljoner euro för att bygga och modernisera tonfiskefartyg, samtidigt som beståndet varit på väg att kollapsa.
EnglishThe economic problems affecting various MERCOSUR countries at different levels mean that the integration project is on the verge of collapse.
Den ekonomiska situationen har försämrats så mycket i de länder som ingår i den sydamerikanska gemensamma marknaden MERCOSUR att integrationsprojektet helt håller på att kollapsa.
EnglishMr President, several weeks after the governing coalition in Pakistan was on the verge of collapse, the country was rocked by the shooting, in broad daylight, of the Governor of Punjab.
Herr talman! Flera veckor efter att regeringskoalitionen i Pakistan stod på gränsen till kollaps skakades landet av mordet på guvernören för Punjab, mitt på ljusa dagen.
EnglishI do not think that minor cosmetic corrections are of any use at all in the long term, be it to the fishermen or to the endangered stocks, which are on the verge of collapse.
Jag menar att vi på lång sikt inte hjälper någon med dessa små, kosmetiska korrekturer, varken fiskarna eller de hotade bestånd som inom överskådlig framtid faktiskt hotas av total kollaps.

Other dictionary words

English
  • on the verge of collapse

More translations in the English-Hindi dictionary.