"on this score" translation into Swedish

EN

"on this score" in Swedish

See the example sentences for the use of "on this score" in context.

Context sentences for "on this score" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow they want to score points with the right wing, and so they took this action.
Nu vill de vinna poäng hos högerflygeln, och därför genomförde de denna aktion.
EnglishI should like to ask you to consult with Mr Michel very carefully on this score.
Jag skulle vilja be er att rådgöra mycket ordentligt med Louis Michel på denna punkt.
EnglishOn that score, I have developed the Commission proposal in a little more detail.
På den punkten har jag utarbetat kommissionens förslag litet mer i detalj.
EnglishI give my full backing to any action undertaken by the Commission on this score.
Jag stöder verkligen alla åtgärder som kommissionen vidtar på den punkten.
EnglishTherefore, on that score, I suppose I should say: let us have more of them!
Jag antar att jag därför av den anledningen borde säga: låt oss få fler sådana!
EnglishI have to say that the discussion on this score was sometimes a little alienating.
Jag måste säga att diskussionen om detta ibland har varit något alienerande.
EnglishI hope the Commission will deliver some sound results on that score this year.
I det avseendet hoppas jag att kommissionen i år skall uppnå goda resultat.
EnglishThis is the first time that a motion of censure has obtained such a high score.
Det är första gången som ett misstroendevotum ger ett sådant röstresultat.
EnglishUnfortunately the IGC has not made any convincing proposals on this score.
Tyvärr har regeringskonferensen inte föreslagit något övertygande i den frågan.
EnglishI should like to ask you to consult with Mr Michel very carefully on this score.
Den femte är vatten: vatteninitiativet som skyddar en hållbar utveckling.
EnglishIt is therefore useful to indicate the Council’ s position on this score.
Rådet har inte tagit ställning för 1 procentsmetoden, det måste stå helt klart.
EnglishOn that score the Treaty of Amsterdam represents progress worthy of acclaim.
I detta avseende är Amsterdamfördraget en framgång, som måste anses vara av stor vikt.
EnglishThat would include those Member States that have a very poor score in this area.
Det finns också medlemsstater som för närvarande inte gör så bra ifrån sig på den punkten.
EnglishThe big question to the Commission is: what has it since done on this score?
Den stora frågan till kommissionen är: vad har den gjort på den här punkten sedan dess?
EnglishEnlargement will hopefully bring with it some common sense on this score.
Utvidgningen kommer förhoppningsvis att leda till klarsynt besinning på den punkten.
EnglishProducers must be encouraged to use eco designs, I agree on that score too.
Producenter måste stimuleras till miljövänlig utformning, det håller jag också med om.
EnglishI should like the Council and Commission to take action on this score.
Jag skulle vilja att rådet och kommissionen vidtog åtgärder på den här punkten.
EnglishIn such a contest, both teams are always liable to score an own goal.
I en sådan tävling är det alltid troligt att båda lagen kommer att göra självmål.
EnglishThis has resulted in a very broad consensus, and I should like to thank her on this score.
Detta har resulterat i mycket bred samsyn, och jag vill tacka henne på den punkten.
EnglishAnd I want to score a point here, because my husband is in the room over there.
Och jag vill ta hem en poäng här, för min man är i rummet där borta.

Other dictionary words

English
  • on this score

Search for more words in the English-Polish dictionary.