"on vacation" translation into Swedish

EN

"on vacation" in Swedish

See the example sentences for the use of "on vacation" in context.

Similar translations for "on vacation" in Swedish

on adjective
on adverb
on preposition
vacation noun
vacation verb
Swedish

Context sentences for "on vacation" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI was in the psycho ward for six months, a vacation I don't look back on with great nostalgia.
Jag låg på psyket i sex månader, en semester jag inte minns med nostalgi.
EnglishShe can't claim this is a vacation house if I'm the mayor, can she?
Hon kan inte åberopa att det här är ett sommarhus om jag är borgmästare.
EnglishAnd get this -- you'll have an eight-week vacation of doing absolutely nothing.
Och lyssna på det här, du kommer få en åtta veckors semester där du inte behöver göra någonting alls.
EnglishChange mail password, set up mail forwarding and vacation notices
Ändrar lösenord för e-post, uppgifter om eftersändning och semester
EnglishFor a man on vacation, you look like you're on a stakeout.
För att vara på semester liknar du mer en som är på skuggningsuppdrag.
EnglishAnd I went on vacation with my parents to the Jersey shore.
Jag åkte på semester med mina föräldrar till Jersey-kusten.
EnglishSo, as you can imagine, the inside of this aircraft doesn't look like any plane you would take on vacation.
Som ni kan föreställa er, ser insidan av detta plan inte ut som något ni skulle ta på semestern.
English“People don’t want to see and experience misery while on vacation.
På semestern vill man inte se och uppleva elände.
EnglishYou can set up a vacation response in your Google Mail settings that will automatically reply to anyone who emails you.
När autosvar är aktiverat skickar Google Mail ett svar till alla som kontaktar dig.*Om
EnglishIt's where I made the serious mistake of taking my vacation.
Det va där jag gjorde misstaget och ta min semester.
EnglishHere's how to set up a vacation response:
Om du inte vill att svaret ska skickas automatiskt klickar du på avsluta nu i banderollen.
EnglishUse Google Mail's vacation responder to let people know you won't be able to get back to them right away.
Du kan ställa in ett autosvar i Google Mail-inställningarna som automatiskt svarar alla som skickar e-post till dig.
EnglishJenny is a young American dental hygienist who has gone to the clinic as a volunteer during her three-week vacation.
Jenny är en ung amerikansk tandhygienist som har åkt till kliniken som volontär under sin tre veckors semester.
EnglishFor the remembering self, a two-week vacation is barely better than the one-week vacation because there are no new memories added.
För självet som minns är två veckors semester knappt bättre än en vecka för inga minnen läggs ihop.
EnglishAnd sometimes I feel like I can't really enjoy myself unless it's like a vacation, like when I get Mondays and all those days off.
Ibland kan jag inte riktigt koppla av om det inte är lov, som när jag är ledig på måndag och alla dagar.
EnglishWe expect that the move to the Belliard building and the vacation of the current buildings will take place as foreseen.
Vi räknar med att flytten till Beliardbyggnaden och tömningen av de nuvarande kontoren kommer att äga rum som planerat.
EnglishNow, would you choose the same vacation?
Alltså, skulle ni välja samma semester?
EnglishAnd we weigh up the cost of a child against the cost of getting ahead or a social life or a car or a house or a vacation.
Och vi väger kostnaden för ett barn mot kostnader för att gå vidare eller ett socialt liv eller en bil eller en semester.
EnglishMy first vacation since Russia.
EnglishI'm on vacation for Christ's sake.

Other dictionary words

English
  • on vacation

In the Korean-English dictionary you will find more translations.