"one" translation into Swedish

EN

"one" in Swedish

SV
SV
EN

one {noun}

volume_up
one
volume_up
etta {comm. gen.} (siffran (numret) 1)
But the reason it's number one is because that's the week it came out.
Men anledningen till att den blir etta är att det är den veckan den släpptes.
There is a zero, a number one and a cross.
Det finns en nolla, en etta och ett kryss.
Nu kommer jag bli etta.

Context sentences for "one" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis has led to the deregulation and liberalisation of one sector after another.
På område efter område drivs därför kraven på avreglering och på liberalisering.
EnglishFreedom of expression only has value if one's political opponents enjoy it too.
Yttrandefriheten har inget värde om den inte omfattar ens politiska motståndare.
EnglishFirstly, it will aim to increase awareness of this problem, which is a big one.
För det första ska det försöka öka medvetenheten om detta problem, som är stort.
EnglishAfter all, situations such as the one I have described do not arise in Brussels.
Situationer som den som jag har beskrivit inträffar i alla fall inte i Bryssel.
EnglishI will be putting this issue to the Bureau, as it is one that needs clarifying.
Jag kommer att ta upp denna fråga i presidiet, eftersom den behöver förtydligas.
EnglishReducing poverty in the world is more important than increasing one's own wealth.
Det är viktigare att minska fattigdomen i världen än att öka den egna rikedomen.
EnglishThis distinction must be kept and the two must not be confused with one another.
Denna skillnad måste bibehållas och dessa två får inte blandas ihop med varandra.
EnglishThat was one of the factors that prevented us from offering higher cofinancing.
Vårt problem med markregistreringen är att den kostar 26 gånger mer än planerat.
EnglishIf no one does, the enlargement everyone desires will come to a temporary halt.
Om ingen gör något kommer den utvidgning som alla önskar tillfälligt att bromsas.
EnglishHowever, I know of no other possibility than the one that has now been proposed.
Men jag vet inte om det finns någon annan möjlighet än den som nu har föreslagits.
EnglishWe have less and less time, and so we devour one tourist attraction after another.
Vi har mindre och mindre tid och slukar turistattraktion efter turistattraktion.
EnglishNumber one: the question has been asked, where is the funding going to come from?
För det första, och frågan har redan ställts, var ska finansieringen komma ifrån?
EnglishThere will doubtless be quite a debate on it, and we too have one or two comments.
Det kommer nog att bli föremål för diskussion, och även vi har några synpunkter.
EnglishIt is not a question of personalities, although one person tried to make it so.
Det handlar inte om enskilda personer, även om vissa har försökt få det till det.
EnglishThis seems to be something no-one wants, but which no-one is doing anything about.
Just det, det som ingen verkar vilja, men som ingen gör något för att förhindra.
EnglishThe broader Middle East and North African initiative is a very interesting one.
Det utvidgade initiativet för Mellanöstern och Nordafrika är mycket intressant.
EnglishExactly, but we are voting on the removal of two words, first one then the other.
Javisst, men vi skall rösta om borttagandet av de båda orden i tur och ordning.
EnglishAnd that's what I want to focus on -- the one who takes the best part of the meat.
Och det är det jag vill fokusera på, den som tar det bästa köttet för sig själv.
EnglishNo one wants to be exposed to this criticism and, above all, this responsibility.
Ingen vill bli utsatt för denna kritik, och framför allt vara ansvarig för detta.
EnglishSocial security systems differ very widely from one EU Member State to another.
Socialförsäkringssystemen är mycket olika utformade i alla EU: s medlemsstater.