"oneself" translation into Swedish

EN

"oneself" in Swedish

EN

oneself {pronoun}

volume_up
oneself
volume_up
sig {pron.} [form.]
There is no information without learning how to produce and use it oneself.
Det finns ingen information om man inte själv lär sig att producera och använda den.
Politics involves repeating oneself and contradicting oneself.
Politik består i att upprepa sig och säga emot varandra.
Knowledge is free; it travels around the world, and cannot be kept to oneself.
Kunskapen är fri och rör sig fritt i världen. Man kan inte behålla den för sig själv.
oneself (also: myself)
There is no information without learning how to produce and use it oneself.
Det finns ingen information om man inte själv lär sig att producera och använda den.
Knowledge is free; it travels around the world, and cannot be kept to oneself.
Man kan inte behålla den för sig själv.
Organ donation saves lives; it is a gift of oneself which is the ultimate act of solidarity.
Organdonation räddar liv; det är en gåva av en själv, som är den yttersta akten av solidaritet.
oneself
Knowledge is free; it travels around the world, and cannot be kept to oneself.
Man kan inte behålla den för sig själv.
One should preferably let culture get on by itself, and one should not try to possess it for oneself.
Det bästa är att låta kulturen sköta sig själv samtidigt borde man inte lägga beslag på den.
To achieve this it is sometimes necessary to surpass oneself.
För att nå detta är det ibland nödvändigt att överträffa sig själv.
oneself
volume_up
sej {pron.} (sig)

Context sentences for "oneself" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is often easier to tell other people what to do than to produce results oneself.
Det är ibland lättare att undervisa andra än att åstadkomma resultat själva.
EnglishIt is not, in my view, very helpful to tie oneself down to a new line.
Att slå in på en annan linje är enligt min mening inte till någon större hjälp.
EnglishDrugs are not, though, an accident of fate to which one must resign oneself.
Ändå är narkotika inte något oundvikligt, som man måste stå ut med.
EnglishTo conclude, knowing how to do things is a question of providing oneself with the resources.
Avslutningsvis, att veta hur man ska göra saker handlar om att se till att man har resurserna.
EnglishTaking responsibility oneself can have very serious consequences when it comes to loading and unloading.
Egenhantering kan få mycket allvarliga konsekvenser vid lastning och lossning.
EnglishTo expect such measures from the Europe of imperialism and war is to delude oneself.
. – Idag har Europaparlamentet antagit ett betänkande om Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport.
EnglishOne cannot remain passive when watching a European film or simply allow oneself to be carried along by it.
När det gäller den gemensamma framtiden vill jag tillägga några ord om statligt stöd.
EnglishIs it true that the more security measures one has, the smaller the risks of exposing oneself to danger?
Stämmer det att ju fler säkerhetsåtgärderna är, desto mindre är risken att utsättas för fara?
EnglishTo accept such a thing is in effect to exclude oneself from eligibility for European party funding.
Jag ser detta som en viktig dag för demokratin och för Europa.
EnglishOne cannot remain passive when watching a European film or simply allow oneself to be carried along by it.
Man kan inte förbli passiv när man tittar på europeisk film eller helt enkelt bara ryckas med av den.
EnglishThe EU's budget would then become a matter of helping oneself.
EU: s budget är dessutom rena " självbetjäningen" .
EnglishThe EU's budget would then become a matter of helping oneself.
EU: s budget är dessutom rena " självbetjäningen ".
EnglishThis will be an extremely painful process, and one can ask oneself whether it would all that useful right now.
Det kommer att bli en extremt jobbig process som man kan undra om den just nu är värd att genomföras.
EnglishThe budget would then become a matter of helping oneself.
Så är budgeten en " självbetjäning" .
EnglishThe budget would then become a matter of helping oneself.
Så är budgeten en " självbetjäning ".
EnglishOne could ask oneself whether that is because she considers that the level we are now proposing as a Parliament is too low.
Jag skulle kunna fråga mig om det är för att hon tycker att nivån som vi som parlament nu föreslår är för låg.
EnglishMaking promises and committing oneself to this is one thing, but thought also has to be given to this when planning budgets.
Jag hoppas att rådets brittiska ordförandeskap vill slå in på den vägen på ett klarsynt sätt och med en tydlig vision.
EnglishOne has to content oneself with the idea that all means, however slight, must be seized upon in order to set up better legal assistance.
Man borde vara nöjd med tanken på att alla medel, hur små de än är, bör tas till vara för att bygga upp en bättre rättshjälp.
Englishto put oneself at odds with
Englishto put oneself at odds with