"to operationalise" translation into Swedish

EN

"to operationalise" in Swedish

EN to operationalise
volume_up
{verb}

1. British English

to operationalise (also: to operationalize)
It would also open the door to another option for civil society to operationalise its views through the Citizens' Initiative.
Det skulle också öppna för ytterligare en möjlighet för det civila samhället att operationalisera sina åsikter via medborgarinitiativet.

Context sentences for "to operationalise" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe see no connection between the need for a resolute response to the recent terrorist attacks and the call for intensification of efforts to operationalise the European Security and Defence Policy.
Vi ser inget samband mellan behovet av ett resolut svar på terrordåden och uppmaningen att intensifiera ansträngningarna för att göra den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken funktionsduglig.