"to oppress" translation into Swedish

EN

"to oppress" in Swedish

EN

to oppress [oppressed|oppressed] {verb}

volume_up
It is particularly serious when the laws are exploited to oppress people.
Det är särskilt allvarligt när man utnyttjar lagarna till att förtrycka medborgarna.
But is it not possible for a democracy to oppress certain groups?
Men kan inte en demokrati förtrycka vissa grupper?
Uzbekistan does not need any weapons, which may be used to oppress its own population.
Uzbekistan behöver inga vapen, de kan användas till att förtrycka den egna befolkningen.
to oppress
volume_up
trycka ner {vb} (vara en stor (psykisk) börda för)
to oppress
volume_up
tynga [tyngde|har tyngt] {vb} (vara en stor (psykisk) börda för)
to oppress
volume_up
tynga ned {vb} (vara en stor (psykisk) börda för)
to oppress
volume_up
betunga {vb} (vara en stor (psykisk) börda för)

Context sentences for "to oppress" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut, more importantly than that, they cursed my country and they oppress their own people.
Men ännu viktigare är att de fördömer mitt land, samtidigt som de förtrycker sitt eget folk.
EnglishThe EU’s rules on maternity leave directly oppress young women.
EU:s regler för mammaledighet är direkt förtryckande för unga kvinnor.
EnglishThe EU’ s rules on maternity leave directly oppress young women.
Resultatet är att många kvinnor avsiktligt skjuter barn på framtiden.
EnglishUzbekistan does not need any weapons, which may be used to oppress its own population.
Det är inget orimligt krav att en president ska följa sitt eget lands konstitution, och det är det vi kräver här idag.
EnglishBeing against ‘thieving Rome’ means being against centralism and being against those who oppress our freedom.
Att vara emot ”det tjuvaktiga Rom”, innebär att vara emot centralism och dem som undertrycker vår frihet.
EnglishTo legislate does not mean to oppress.
Att lagstifta innebär inte att man förtrycker någon.
EnglishTo be complacent towards those who oppress them?
Att vara nöjd med dem som förtrycker dem?
EnglishEven anti-racist Sweden sees Sweden as a model for “the others”, for example for Muslims who oppress women.
Även det antirasistiska Sverige ser det vita Sverige som ett föredöme för ”de andra”, exempelvis för kvinnoförtryckande muslimer.
EnglishIf we continue to oppress the intergroups by refusing to give them meeting rooms, there will be more demonstrations.
Om vi fortsätter att motarbeta de tvärpolitiska grupperna genom att vägra att ge dem möteslokaler, kommer det att bli fler protester.
EnglishA switch in mentality is required in the area of religious minorities, so that people are proud of minority religions instead of trying to oppress them.
Jag kommer att läsa upp några meningar på engelska, eftersom jag har den engelska texten framför mig.
EnglishIt has emerged that there is a group of large financial corporations that collaborates with various bigwigs and local dictators to oppress their own people.
Det har framgått att det finns en grupp stora finansbolag som samarbetar med pampar och lokala diktatorer som förtrycker det egna folket.
EnglishIt is not possible to have normal relations with Turkey as long as it continues to torture and as long as it continues to oppress the Kurdish people.
Det är inte möjligt att ha normala förbindelser med Turkiet så länge som man fortsätter med tortyr, och så länge som man förtrycker det kurdiska folket.
EnglishBut we must be careful that, in striving to protect the weaker members of society, legislators do not oppress other groups that hold certain minority beliefs.
Men vi måste se upp så att lagstiftaren i sin strävan att skydda de svagare i samhället inte tränger undan andra grupper med uppfattningar som är i minoritet.
EnglishThese are important values, but no state in Europe may take national sovereignty and territorial integrity as a licence to oppress, displace or commit genocide.
Det är dyrbara skatter, men den nationella suveräniteten och territoriella integriteten får inte i någon stat i Europa ge utrymme för förtryck, deportering eller folkmord.
EnglishI would also like to thank you for your support with regard to the introduction of sanctions against terrorists, individuals or regimes that oppress people and deny them their human rights.
Jag vill också tacka för ert stöd när det gäller införande av sanktioner mot terrorister, mot individer eller regimer som förtrycker och förnekar mänskliga rättigheter.