"optical" translation into Swedish

EN

"optical" in Swedish

SV

EN optical
volume_up
{adjective}

optical (also: optic)
volume_up
optisk {adj.}
Automated image analysis of iron-ore pellet structure using optical microscopy
Automatiserad bildanalys av järnmalm pellets struktur med hjälp av optisk mikroskopi
The last component, on optical radiation, is now on the agenda for its second reading.
Den sista delen, om optisk strålning, är nu aktuell för andrabehandling.
Automated image analysis of pellet structure using optical microscopy - Frida Nellros
Automatiserad bildanalys av pellets struktur med hjälp av optisk mikroskopi - Frida Nellros

Synonyms (English) for "optical":

optical
optic

Context sentences for "optical" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs an optical reference to a note, a small rectangle appears in the top right corner of a cell.
En liten rektangel i det övre högra hörnet i en cell visar att det finns en anteckning.
EnglishAnd he got me challenged to figure out an optical illusion room.
Han utmanade mig verkligen med en uppgift om optiska illusioner.
EnglishWorkers have themselves learned from years of experience what they can and must do about optical radiation.
De kommer fram till sina egna lösningar, och det får vi inte blanda oss i.
EnglishDespite the high costs, the provision of optical fibre networks should, in my opinion, be encouraged.
Trots höga kostnader bör tillhandahållandet av optiska fibernät enligt min mening stimuleras.
EnglishFrames are an important element in the optical design of HTML pages.
Frames (ramar) är en viktig del i layouten av HTML -sidor.
EnglishWe have already dealt with vibration, noise, electro-magnetic fields and now we are faced with optical radiation.
Vi behöver rättssäkerhet inom arbetslivet, både för arbetsgivare och för anställda.
EnglishThe Commission must therefore also utilise other high level technologies such as for example optical cards.
Därför måste kommissionen också utnyttja övrig kvalificerad teknologi som t.ex. optiska kort.
EnglishYet we Christian Democrats were opposed to regulations on such natural optical rays as sunlight.
Ändå var vi kristdemokrater mot att införa regleringar när det gäller sådan naturlig strålning som solljus.
EnglishOur research concentrate on optical detection but the waves carrying the information may be any type of wave e.g.
Our research concentrate on optical detection but the waves carrying the information may be any type of wave e.g.
EnglishI voted for the various amendments which deleted natural sources of optical radiation from the scope of this Directive.
Ansvaret för att informera människor om solens påverkan på huden bör ligga fast hos medlemsstaterna och deras regeringar.
EnglishAgain, this is not an optical trick.
Återigen, det här är inte ett optiskt trick.
EnglishOK, class, optical orbits up front.
Okej klassen, optiska ögat längst fram.
EnglishI naturally voted in favour of the directive intended to protect workers from the risks arising from exposure to optical radiation.
Direktivet handlar särskilt om att anpassa arbetsmetoderna för att minska riskerna för strålning och tiden och nivån på exponeringen.
EnglishI understand that the Council of Ministers is going to get rid of natural radiation from the optical radiation directive, but why was it brought forward to start with?
För att kunna göra framsteg på området för öppenhet är det därför nödvändigt att vi har de andras stöd.
EnglishThis means that there is a clear need to afford greater protection to workers who are exposed to optical radiation, in particular from natural sources.
Det är inte billigt att skydda arbetstagare, men det är oumbärligt om vi verkligen vill förbättra hälsoskyddet på arbetet.
EnglishI welcome this report on the protection of workers against risks arising from optical and artificial sources of radiation.
   . – Jag välkomnar detta betänkande om skyddet av arbetstagare mot exponeringsrisker som har samband med optiska och artificiella strålningskällor.
EnglishAt the same time Järrendahl worked with the optical technique of spectroscopic ellipsometry with which he characterised a range of new materials.
Samtidigt arbetade Järrendahl med den optiska tekniken spektroskopisk ellipsometri med vilken han karakteriserade en rad nya material.
EnglishOptical Microscope
EnglishThere is no doubt in my mind that the protection of workers from health risks arising from optical radiation is a matter that should be regulated at EU level.
Som en av de föregående talarna påpekade så har Världshälsoorganisationen rapporterat att tusentals personer dör av hudcancer.
EnglishIn these cases even higher difficulties regarding measurement techniques are at hand due to the fact that high temperatures raise problems in optical measurements.
I sådana fall ställs ännu högre mättekniska krav på provmetoden eftersom höga temperaturer även försvårar användningen av optiska metoder.