"to orchestrate" translation into Swedish

EN

"to orchestrate" in Swedish

EN to orchestrate
volume_up
[orchestrated|orchestrated] {verb}

to orchestrate (also: to produce, to stage, to engineer)
No malicious attack by the media, which some people are trying to orchestrate, must divert us from that principle.
Inga illasinnade massmediala attacker, som en del försöker iscensätta, får förmå oss att vika från denna princip.
We do not have debates in this institution, but tightly controlled and orchestrated speaking time without the opportunity for reply, hence the empty Chamber this evening.
Vi har inga debatter inom denna institution, utan strikt kontrollerade och iscensatta talartider utan möjlighet att replikera; härav den tomma kammaren denna kväll.
I was even trying to orchestrate some kind of a joint effort with my colleague from Sweden, because 2009 is the year of the Czech and the Swedish presidencies and we have pretty similar views.
Jag försökte till och med iscensätta någon sorts gemensam insats med min svenske kollega, eftersom Tjeckien och Sverige är ordförandeländer 2009 och vi har ganska likartade åsikter.
to orchestrate
to orchestrate

Context sentences for "to orchestrate" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs far as the Commission is concerned, it will, ladies and gentlemen, be taking initiatives to inaugurate and orchestrate this public debate.
Kommissionen kommer för sin del att ta initiativ, mina damer och herrar, till att inleda och föra denna debatt.
EnglishThere is no explanation why Big Brother World Trade Organization should continue to orchestrate as it does all aspects of piracy.
Det finns ingen förklaring till varför WTO: s big brother fortsätter att regera som man gör, med alla pirateriets effekter.
EnglishMadam President, I rise to welcome this report which attempts to orchestrate some basic harmonies in a rather chaotic symphony.
Fru ordförande, jag reser mig för att välkomna detta betänkande, som försöker skapa någon slags harmoni i denna snarast kaotiska symfoni.
EnglishI believe that to merely pour out resources without having a State that can govern, that can orchestrate all of that, will not amount to very much.
Jag anser att det inte kan ge särskilt mycket att bara ösa in resurser utan att ha en stat som kan styra, som kan dirigera det hela.
EnglishThere is no explanation why Big Brother World Trade Organization should continue to orchestrate as it does all aspects of piracy.
Det finns ingen förklaring till varför WTO: s big brother fortsätter att regera som man gör, med alla pirateriets effekter. Alla vet vi att de gamla kungarna dubbade sina korsriddare.