"order of magnitude" translation into Swedish

EN

"order of magnitude" in Swedish

EN order of magnitude
volume_up
{noun}

order of magnitude
volume_up
storleksordning {comm. gen.}
The margin of victory was of an order of magnitude greater than any possible margin of fraud.
Segermarginalen var en storleksordning större än varje tänkbar fuskmarginal.
The Pan American Health Organisation estimate of 400 000 is a little lower but of the same order of magnitude.
Den panamerikanska hälsoorganisationens uppskattning på 400 000 är något lägre men i samma storleksordning.
The same applies to inland ports with a volume of 500 000 tonnes of freight, which I think is a proper order of magnitude.
Samma sak gäller för insjöhamnarna med 500 000 tons godsomlastning, en förnuftig storleksordning, anser jag.

Synonyms (English) for "order of magnitude":

order of magnitude

Context sentences for "order of magnitude" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFrom a financial point of view, does the order of magnitude involved not make this a token gesture?
Är det inte ekonomiskt, sett till storleksordningen, ett alibiengagemang?
EnglishI say that also for us to have an idea of the order of magnitude.
Jag säger detta för att vi också ska förstå omfattningen.
EnglishThe margin of victory was of an order of magnitude greater than any possible margin of fraud.
Det var framförallt en seger för den välutbildade stadsbefolkningen och landsbygdsbefolkningen över arbetarklassen i städerna.
EnglishI understand for example that the degree of use of Dutch and Italian in this House is of the same order of magnitude.
Jag har till exempel förstått att nederländska och italienska används i ungefär lika stor omfattning här i kammaren.
EnglishSeveral of you have criticised the fact that carry-overs of this order of magnitude are being proposed, and indeed that it was feasible to do so.
Jag anser att det i sin helhet är glädjande att man tack vare dessa minskade utgifter kan öka anslagen på det utrikespolitiska området.