"Our learning" translation into Swedish

EN

"Our learning" in Swedish

See the example sentences for the use of "Our learning" in context.

Similar translations for "Our learning" in Swedish

squirrel noun
Swedish
our pronoun
Swedish
learning noun
to learn verb

Context sentences for "Our learning" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd there's been a revolution in our understanding of machine learning recently.
Och det har nyligen skett en revolution i vår förståelse kring maskininlärning.
EnglishWith that in mind we must ensure that our approach to learning is focused on results.
Vi måste därför se till att vår inställning till lärande handlar om resultat.
EnglishOur learning is often isolated and fragmented and has little relevance to practical needs.
Vårt lärande är ofta isolerat och fragmenterat och utan relevans för praktiska behov.
EnglishWe have been in this situation before and we are not learning from our mistakes.
Vi har redan haft den här situationen, och vi blir inte klokare.
EnglishWhat the European dimension genuinely involves is our learning to do things simultaneously.
Den europeiska dimensionen handlar om att vi måste lära oss att göra saker och ting samtidigt.
EnglishToday, we are learning from our past mistakes and preparing ourselves for new activities.
Vi får i dag ta konsekvenserna av gamla misstag samtidigt som vi förbereder oss för nya uppgifter.
EnglishHowever, I am confident that we are in the painful process of learning from our mistakes.
Jag är emellertid övertygad om att vi befinner oss i den smärtsamma processen med att lära oss av våra misstag.
EnglishThankfully, it would now seem that we are learning our lessons.
Lyckligtvis verkar det nu som om vi har lärt vår läxa.
EnglishWe should actually be learning from our past mistakes.
Vi bör faktiskt lära oss av tidigare misstag.
EnglishOur Paula's learning to walk, Alex!
EnglishThe courage of these people is essential to our learning of human rights abuses, and it is thus a prerequisite for the session in Geneva.
Europeiska unionen måste vara speciellt vaksam när den ställs inför dessa extremt skadliga strategier från vissa länder.
EnglishAlso is the knowledge that right now we spend about in the first 25 years of our lives learning, then there is another 40 years that's really reserved for working.
Samtidigt finns kunskapen att idag spenderar vi ungefär de första tjugofem åren av våra liv till inlärning.
EnglishIt is precisely the learning of the language of our neighbours and the learning of the smaller languages that we ought to be promoting in particular in this framework.
Det som vi särskilt bör främja i denna ram är lärandet av våra grannars språk och av de mindre språken.
EnglishOur strategy of lifelong learning will then provide the added European value, the widespread wealth creation that Mr Schulz found wanting.
Vår strategi med livslångt lärande kommer därför att ge ett europeiskt mervärde, ett välståndsskapande som enligt Martin Schultz saknas.
EnglishWe want to stimulate SMEs and start-ups; we want to update our skills in lifelong learning; we want social innovation.
Vi vill stimulera små och medelstora företag och nystartade företag. Vi vill uppdatera våra kunskaper genom livslångt lärande och vi vill ha social innovation.
EnglishWe should be learning from our mistakes and preventing such a thing from recurring in future, so we should be preparing to apportion the people involved to individual Member States.
Låt oss lära av våra fel och förhindra att detta sker på nytt. Vi bör således förbereda en personrelaterad ansvarsfördelning.
EnglishThe courage of these people is essential to our learning of human rights abuses, and it is thus a prerequisite for the session in Geneva.
Dessa människors mod är helt nödvändigt för oss för att vi skall få reda på övergreppen mot mänskliga rättigheter och det är på så sätt en förutsättning för sessionen i Genève.
EnglishThis is not a time for the European Parliament to indulge in name-calling or finger-pointing, but it is a time for learning from our mistakes and making better decisions in the future.
Detta är inte rätt tid för Europaparlamentet att skälla ut någon eller peka finger. Det är tid att lära av våra misstag och att fatta bättre beslut i framtiden.
EnglishThey have been operating with excessive debt and greed for many years, so, please, promise me today that all actors will have to be regulated; otherwise we are not learning from our experience.
De har verkat med omåttliga skulder och girighet under många år, så lova mig i dag att alla aktörer kommer att regleras. Annars har vi inte lärt oss av våra misstag.

Other dictionary words

English
  • Our learning

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Dutch dictionary.