"out here" translation into Swedish

EN

"out here" in Swedish

See the example sentences for the use of "out here" in context.

Context sentences for "out here" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIncidentally, I would add that the new Member States can only lose out here.
För övrigt vill jag tillägga att de nya medlemsstaterna endast kan förlora här.
EnglishI certainly held the view that we should thrash out our differences here in Parliament.
Jag ansåg verkligen att vi borde diskutera igenom våra skillnader i parlamentet.
EnglishA number of colleagues whose names are now being read out are no longer here.
Det var ett antal kolleger som nu lästes upp, men som inte längre är kvar.
EnglishAfter you guys have been together a couple of times he's out of here, OK?
Efter det att ni två har varit tillsammans ett par gånger - - så sticker han.
EnglishYou have to say, ‘the opt-out is wrong, but here are the alternatives to it’.
Man måste säga att ”det är fel med undantag, men här har vi alternativen till undantag”.
EnglishOther people too have disappeared, as has been pointed out here in previous interventions.
Även andra människor har försvunnit, vilket har nämnts här i tidigare anföranden.
EnglishI came all the way out here to your house, just to see you get back on your feet.
Jag kom ända vägen hit för...... att se dig komma upp på fötter igen.
EnglishYou have to say, ‘ the opt-out is wrong, but here are the alternatives to it’.
Man måste säga att ” det är fel med undantag, men här har vi alternativen till undantag ”.
EnglishHappy to see so many fine folks out here and so many smiling faces.
Det glädjer mig att se så mycket trevligt folk här och så många leende ansikten.
EnglishThis is why I am pleased that the main points are once again being set out here.
Därför är jag glad över att det väsentliga än en gång upprepas här.
EnglishIf the requirements set out here are met, I believe that this reform will be successful.
Jag menar att reformen kommer att bli framgångsrik om dessa krav uppfylls.
EnglishGiven how much we pour out here in the EU, we should easily be able to fill the glass.
Så mycket som vi serverar här i EU, så borde vi lätt kunna fylla glaset.
EnglishPlenty of vultures out here that'll pick your bones clean before morning.
Det finns fullt av gamar här som kan käka upp resterna av dig på nolltid.
EnglishI hope that the message we are sending out from here will be properly interpreted.
Jag hoppas att den signal vi sänder ut härifrån tolkas på rätt sätt.
EnglishIt is worth pointing out here that such a set-up will cost $ 10 billion or more.
För ett sådant system får man inte för under 10 miljarder dollar.
EnglishBecause I had to, at a certain point, say, "What am I doing out here?
Därför att jag var tvungen att vid en viss punkt säga "Vad gör jag här ute?
EnglishMaybe I'm talking out of turn here but... you've just developed so much and I...
Jag säger kanske för mycket nu, men du har utvecklats så mycket.
EnglishI'm out of here - keep the shoes, but you're on your own from now on.'
Jag sticker - behåll skorna, men från och med nu får ni klara er själva”.
EnglishIf I ever get out of here, there will always be a mark by my name.
Om jag någonsin kommer ut, kommer det alltid finnas ett märke vid mitt namn.
EnglishIf I wanted to know exactly what my life would be... from here on out...
Om jag ville veta exakt hur mitt liv skulle vara... från och med nu...

Other dictionary words

English
  • out here

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Hungarian-English dictionary.