"out loud" translation into Swedish

EN

"out loud" in Swedish

See the example sentences for the use of "out loud" in context.

Context sentences for "out loud" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA message of freedom and hope has gone out, loud and clear, from little Ireland.
Ett budskap av frihet och hopp har sänts ut, högt och tydligt, från lilla Irland.
EnglishWe need to be very determined about this and speak out about it loud and clear.
Vi måste vara mycket bestämda och göra vår röst ordentligt hörd i denna fråga.
EnglishWe want that message to go out loud and clear to all the enlargement candidates.
(Applåder) Vi vill förmedla detta budskap klart och tydligt till alla ansökarländer.
EnglishThat is another truth about European democracy that should be spoken out loud now.
Detta är ytterligare en sanning som den europeiska demokratin bör tala klarspråk om nu.
EnglishI believe it is very serious that this has not so far been said out loud.
Jag anser att det är mycket allvarligt att detta hittills inte har sagts högt.
EnglishWe must speak out against them loud and clear, in reproach and condemnation.
Vi måste protestera mot dem högt och tydligt, och klandra och fördöma dem.
EnglishHe has stated out loud what many of his fellow Commissioners are thinking privately.
Han har öppet uppgett vad många av hans kolleger inom kommissionen tänker för sig själva.
EnglishIt wants to be chanted out loud, to sound its music in the ear and on the tongue.
Den vill mässas högt för att ljuda sin musik i örat och på tungan.
EnglishIt must speak out loud and clear about the principles that drive us.
Vi måste klart och tydligt framföra vår åsikt samt visa vilka principer vi står för.
EnglishThe time has come for this to be said out loud, and I believe it is necessary that it should be.
Tiden är inne att säga detta rakt ut, och jag tror att det är nödvändigt att vi gör det.
EnglishI am ashamed even to say it out loud, but it is only 55%.
Jag skäms för att säga det högt men sysselsättningsgraden är bara 55 procent.
EnglishAnd when you speak out loud, the sound of your voice is actually channeled back into your own ears.
När man talar högt så förs ljudet faktiskt tillbaka till ens egna öron.
EnglishI believe that Parliament needs to speak out loud and clear, ladies and gentlemen.
Jag anser att Europaparlamentet måste tala klarspråk.
EnglishHowever, this whole House should give out the message loud and clear.
Men hela parlamentet bör framföra budskapet högt och tydligt.
EnglishWhy can't they call me the Adorable Snowman or... or the Agreeable Snowman, for crying out loud?
Varför kan jag inte kallas " dyrkansvärd " eller " älskvärd "?
EnglishWe need to say out loud what is definitely not relative.
Vi måste mycket tydligt markera vad som definitivt inte är relativt.
EnglishEveryone knows that, but hardly anyone dares say so out loud.
Alla känner till detta, men knappast någon vågar säga det högt.
EnglishHaving said that, you have just expressed out loud what many people were thinking to themselves.
Ni har just sagt högt vad många faktiskt tänker tyst.
EnglishThe Dutch Party for Freedom has the guts to say that out loud.
Det nederländska Frihetspartiet vågar säga det högt.
EnglishBut to make my job more interesting for you, as well as for me, I'm going to do this problem thinking out loud.
För att göra det mer intressant för er, och för mig själv, kommer jag att göra uträkningen högt.

Other dictionary words

English
  • out loud

More translations in the English-Norwegian dictionary.