"out of 10" translation into Swedish

EN

"out of 10" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of 10" in context.

Context sentences for "out of 10" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn 2008 alone, the EIB paid out EUR 10 billion more than it anticipated.
Bara under år 2008 betalade EIB ut 10 miljarder euro mer än beräknat.
EnglishNine out of 10 EU citizens believe that the traffic situation in their area should be improved.
Nio av tio EU-medborgare anser att trafiksituationen i deras område borde förbättras.
EnglishIn Ukraine and Moldova 300 out of 10 000 people suffer from tuberculosis.
I Ukraina och Moldavien lider 300 av 10 000 personer av tuberkulos.
EnglishAs you said just now, Commissioner, nine out of 10 jobs translates into a real economic impact.
Som du sade alldeles nyss får nio av tio arbetstillfällen verklig ekonomisk inverkan.
EnglishThe report points out that only 1 out of 10 board members in major companies is a woman.
I rapporten noteras att endast var tionde styrelseledamot vid de största företagen är kvinna.
EnglishTo finance that we are carrying out a 10 % cut in all lines.
För att finansiera detta gör vi en 10-procentig nedskärning av samtliga budgetposter.
EnglishTo finance that we are carrying out a 10% cut in all lines.
För att finansiera detta gör vi en 10-procentig nedskärning av samtliga budgetposter.
EnglishWe must endeavour to attract them back, because 7 out of 10 who go to the USA remain there.
Vi måste försöka få tillbaka dem, för 7 av 10 som beger sig till Förenta staterna blir kvar där.
EnglishIt is unsustainable for three out of 10 Europeans of working age to be excluded from the labour market.
Det är ohållbart att tre av tio européer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden.
EnglishHow would you rate the educational performance of a pupil scoring 3.8 out of 10 in a core subject?
Hur skulle ni bedöma utbildningsresultatet för en elev som fick betyget 3,8 av 10 i ett kärnämne?
EnglishEast Europe: Soviet economy for a long time, but they come out after 10 years very, very differently.
Östeuropa: den sovjetiska ekonomin under lång tid, men efter tio år ser det väldigt annorlunda ut.
EnglishYou try out all 10; you keep the one that works best.
Man prövar alla 10, och sparar den som fungerade bäst.
EnglishThey gave these areas a satisfaction rating of 4.7 out of 10.
De gav dessa områden ett betyg på 4,7 av 10.
EnglishFinally put out a 10 cm thick layer of sand.
Avslutningsvis läggs ut ett ca 10 cm tjockt lager av sand.
EnglishIt is estimated that 9 out of 10 children between the ages of 8 and 16 come into contact with pornographic material on the Internet.
Det beräknas att nio av tio barn i åldrarna 8-16 år kommer i kontakt med pornografi på Internet.
EnglishThe best batters fail seven out of 10 times.
De bästa slagmännen misslyckas 7 av 10 gånger.
EnglishAs regards Europe's ability to combat unemployment, which was consigned to the bottom of the list, the satisfaction rating is 3.8 out of 10.
När det gäller EU:s förmåga att bekämpa arbetslöshet, som förpassades till botten av listan, var betyget 3,8 av 10.
EnglishAs regards Europe's ability to combat unemployment, which was consigned to the bottom of the list, the satisfaction rating is 3.8 out of 10.
När det gäller EU: s förmåga att bekämpa arbetslöshet, som förpassades till botten av listan, var betyget 3,8 av 10.
EnglishYou try out all 10.
EnglishApart from that issue, if I were giving the Commissioner a mark for her endeavours at the Council meeting I would give her 6 out of 10.
Bortsett från den frågan skulle jag, om jag skulle betygsätta kommissionären för hennes ansträngningar vid rådsmötet, ge henne 6 poäng av 10 möjliga.

Other dictionary words

English
  • out of 10

More translations in the English-Finnish dictionary.