"out of breath" translation into Swedish

EN

"out of breath" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of breath" in context.

Context sentences for "out of breath" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is why I arrived so out of breath, but we did very well.
Därför kommer jag med andan i halsen, men vi lyckades mycket bra.
EnglishIf, today, Greece is out of breath, it is because the method used to save it is not the right one.
Att Grekland nu går på knäna beror på att den metod man använt för att rädda landet inte är den rätta.
EnglishI am a little out of breath.
EnglishVery lengthy application procedures stretched over many years result in small entrepreneurs quite simply running out of breath and not making it through to the final stages of the process.
Mycket långa ansökningsförfaranden som pågår i flera år leder till att luften helt och hållet går ur de medelstora företagen och att de inte håller ut fram till slutet.

Other dictionary words

English
  • out of breath

Have a look at the English-Finnish dictionary by bab.la.