"out of business" translation into Swedish

EN

"out of business" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of business" in context.

Context sentences for "out of business" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat has driven many dairy farmers in my constituency out of business altogether.
Detta har tvingat många mjölkbönder i min valkrets att helt upphöra med sin verksamhet
EnglishIf we get it wrong, we will put many European farmers out of business.
Om vi misslyckas kommer många av EU-jordbrukarna att bli tvungna att lägga ned.
EnglishEvery day, livestock breeders are being forced out of business in the most tragic way.
Varje dag måste uppfödare upphöra med sin verksamhet under dramatiska omständigheter.
EnglishThe argument that even one firm could be forced out of business is simply not correct.
Det är därför omöjligt att påstå att ett enda företag kan tvingas upphöra med sin verksamhet.
EnglishIt will put many truckers out of business and many companies also.
Det kommer att få många åkare att gå i konkurs och många företag också.
EnglishClearly, 11 September virtually wiped out that business.
Det är tydligt att den 11 september praktiskt taget utplånade denna verksamhet.
EnglishIn my constituency I have industries that are being forced out of business.
Det finns i min valkrets industrier som tvingas lägga ned.
EnglishWaiting patiently for our remaining producers to go out of business would be a suicidal policy.
Att inställsamt invänta en kollaps av ett antal av våra uppfödare vore en självmordspolitik.
EnglishIf they go out of business, jobs are lost and the facility for passengers is also lost.
Om de går i konkurs innebär det förlorade arbetstillfällen och passagerarnas resurs går också förlorad.
EnglishIf we give in to such counterforces, honest hauliers and the railways will be driven out of business.
Om vi ger efter för sådana krafter konkurreras anständiga fraktbolag och järnvägen sönder.
EnglishMr Corbett wants to put political groups that he does not approve of out of business if he possibly can.
Richard Corbett vill i mesta möjliga mån undanröja de politiska grupper som han ogillar.
EnglishHowever that is not the normal way we carry out our business.
Men det är inte det normala sättet att genomföra omröstningar på.
EnglishValentine wasn't the only one trying to put me out of business.
Valentine var inte den ende som försökte stoppa mina affärer.
EnglishMy fear is that, by the time we get something done, the European industry will have gone out of business.
Jag är rädd att när vi väl har fått gjort något har den europeiska industrin gått i konkurs.
EnglishFarmers who suffer unavoidable financial problems due to a fall in sales go out of business.
De uppfödare som med nödvändighet får likviditetsproblem, eftersom försäljningen sjunker hastigt, elimineras.
EnglishThey realise Nova is trying to force everyone out of business.
De inser att Nova försöker tvinga bort alla konkurrenter.
EnglishWho are the people who are outside the box, and how can we catch them and put them out of business?
Vilka människor befinner sig utanför systemet och hur kan vi få tag på dem och få bort dem från branschen?
EnglishHe will either become a criminal to stay in business or he will go out of business.
Han kommer endera att förklaras som brottsling för att han fortsätter sin verksamhet, eller så kommer han att gå i konkurs.
EnglishModern, big EU trawlers force these local fishermen out of business, landing catches at prices with which they cannot compete.
Det kommer inte att dröja länge förrän de nya vattnen kring dessa öar är utfiskade.
EnglishIn the last 150 years, they have been systematically bought up and forced out of business by large newcomers.
Under det senaste halvseklet har de systematiskt köpts upp och konkurrerats ut av stora nykomlingar.

Other dictionary words

English
  • out of business

More translations in the Portuguese-English dictionary.