"out of hand" translation into Swedish

EN

"out of hand" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of hand" in context.

Context sentences for "out of hand" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should reject the natural radiation aspects of this proposal out of hand.
Vi bör utan att tveka förkasta de delar av förslaget som handlar om optisk strålning.
EnglishThirdly, he said: South Africa has rejected any amendment of the agreement out of hand.
Och han säger dessutom: Sydafrika tillbakavisar varje form av ändring i fördraget.
EnglishBut I would certainly be sorry to see all the amendments simply dismissed out of hand.
Jag beklagar bara om man här helt enkelt skulle vifta undan samtliga ändringsförslag.
EnglishGentlemen, I hate to break up the party before it really gets out of hand...
Mina herrar, jag avskyr att avbryta festen innan den har ballat ur helt.
EnglishNevertheless, I reject biometric authentication systems out of hand.
Jag vill dock ta avstånd från okontrollerade biometriska identifieringssystem.
EnglishThere is broad agreement in the United Nations on not letting this issue get out of hand.
Det råder stor enighet i Förenta nationerna om att denna fråga inte får gå över styr.
EnglishUnless we proceed to some extent by the book, then things will get out of hand.
Om vi inte följer regelboken någorlunda blir situationen ohållbar.
EnglishWe should therefore not reject food irradiation out of hand but respect it for what it is.
Låt oss därför inte tillbakavisa livsmedelsbestrålningen, utan stödja den.
EnglishOnly in this way can we avoid the costs of this crisis getting out of hand.
Det är bara på det viset som vi kan undvika att kostnaderna för denna kris blir ohanterliga.
EnglishWe transport politicians always try to be precise, without letting things get out of hand.
Vi transportpolitiker försöker alltid att vara exakta, och inte spåra ur.
EnglishIt is to this other Iran, then, that we should try to stretch out a hand.
Listan över regimens brott kan göras lång, men detta är tydligen inte nog för denna regim.
EnglishWhat kind of rights are these, when they are rejected out of hand in the name of solidarity?
Vad är det för typ av rättigheter, när de förkastas utan vidare i solidaritetens namn?
EnglishI say to my own countrymen that it should not be dismissed out of hand.
Jag säger till mina egna landsmän att man får inte tappa bort frågan.
EnglishBut yesterday that actor asked you who I was, and you just dismissed me out of hand.
När din kollega i går frågade vem jag var avfärdade du mig bara.
EnglishWe must act vigorously if we do not want things to get out of hand here.
Vi måste agera kraftfullt om vi inte vill förlora kontrollen här.
EnglishI reject out of hand a limitation of the choice between the various organisational models.
Jag förkastar utan vidare en begränsning av valmöjligheten mellan olika organisationsmodeller.
EnglishIndonesia should never have allowed the situation in Timor to get out of hand like that.
Indonesien skulle inte ha låtit situationen i Timor gå så snett.
EnglishThis problem is getting out of hand, perhaps through lack of information and research.
Vi håller på att tappa greppet om denna fråga, kanske på grund av brist på information och studier.
EnglishWhat would we have done, however, if something like this had got out of hand?
Vad hade vi däremot gjort om något sådant hade spårat ur?
EnglishI must say, this is a personal blow to me, as I held out my hand to you.
Jag måste säga att det är ett hårt slag för mig personligen eftersom jag sträckte ut handen till er.

Other dictionary words

English
  • out of hand

Translations into more languages in the bab.la English-Polish dictionary.