"out of place" translation into Swedish

EN

"out of place" in Swedish

EN out of place
volume_up
{adjective}

I would like to conclude with a point which could seem somewhat out of place, relating to the immigration emergency.
Jag skulle vilja avsluta med en punkt som kan tyckas vara något malplacerad, om krisen för invandringspolitiken.
Please let us vote on the amendment and let us not turn something which was a gesture into an absurd and out-of-place discussion.
Låt oss rösta om ändringsförslaget och inte förvandla något som var menat som en gest till en absurd och malplacerad diskussion.
I think that this protectionism which is felt in Europe - in France and Italy - is completely out of place and obsolete.
Jag anser att denna protektionism som vi känner av i Europa - i Frankrike och Italien - är en protektionism som är fullkomligt malplacerad och föråldrad.

Synonyms (English) for "out of place":

out of place
English

Context sentences for "out of place" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOtherwise, at the end of the day, our agenda would be totally out of place.
Föredragningslistan kommer till sist i så fall att bli fullständigt missvisande.
EnglishHis intervention in yesterday's debate was also, regrettably, quite out of place.
Hans inlägg i gårdagens debatt var också en enda stor klagolåt, tråkigt nog.
EnglishConsidering this matter further, I find this approbation totally out of place.
Om jag sedan ser till sakfrågan så anser jag att berömmet är fullständigt omotiverat.
EnglishHowever, I think that a certain scepticism about its effectiveness is not out of place.
Jag tror dock att det är på plats med en viss skepsis med avseende på dess verkan.
EnglishThese rules are out of place there, and this should be clearly recognised.
Dessa regler är inte tillämpliga i detta fall och det bör tydligt erkännas.
EnglishThat would be "far out" of place! Moreover, it is something I shall be voting against.
Det är med andra ord "helt ude i hampen", dvs. helt galet, och det vill jag rösta emot.
EnglishI therefore believe that any display of leniency by the European Union would be out of place.
Jag anser därför att överseende från Europeiska unionens sida skulle vara olämpligt.
English(NL) Any euphoria about the second referendum in Ireland is totally out of place.
(NL) Det finns absolut ingen anledning att vara euforisk över den andra folkomröstningen i Irland.
EnglishIt seems a little out of place in a cutting-edge environment like this one.
Det tycks inte riktigt höra hemma i en toppmodern miljö som denna.
EnglishThis debate is, furthermore, a waste of time, out of place and improper.
Dessutom är denna debatt opassande, felaktig och ett slöseri med tid.
EnglishAccording to the Treaty and the Council's Edinburgh declaration, this principle is out of place.
Enligt fördraget och rådets uttalande i Edinburgh hör den inte hemma här.
EnglishAccording to the Treaty and the Council 's Edinburgh declaration, this principle is out of place.
Enligt fördraget och rådets uttalande i Edinburgh hör den inte hemma här.
EnglishI am convinced that the economic motive is out of place here.
Jag är övertygad om att det ekonomiska motivet här har drivits för långt.
EnglishThis subject is so serious that I think it would be out of place.
Frågan är så allvarlig att jag inte vill göra det i det här läget.
EnglishHowever, I would stress that these remarks are out of place in a report on human rights.
Men låt mig understryka att dessa synpunkter inte hör hemma i ett betänkande om mänskliga rättigheter.
EnglishWe support the proposal in principle, but believe that it is somewhat out of place here.
Vi är för principen, men vi anser att det inte passar här.
EnglishSome discretion in this regard would not be out of place.
Litet blygsamhet borde vara passande för oss i det avseendet.
EnglishWhat I am...... makes you feel a little out of place...... out there.
Det jag är, får dig att känna dig annorlunda.
EnglishI would like to conclude with a point which could seem somewhat out of place, relating to the immigration emergency.
Systemen är i stor utsträckning hemliga, särskilt för dem som berörs.
EnglishIt may have been appropriate for the Kremlin in the 1960s but it is totally out of place in 21st century Europe.
Det hade varit passande för Kreml på sextiotalet, men är helt opassande i tjugohundratalets Europa.