"out of ten" translation into Swedish

EN

"out of ten" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of ten" in context.

Context sentences for "out of ten" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSeven out of ten citizens in Slovakia know very little about the EU and its structure.
Vi godkänner alltihop som en helhet, men är emot att man plockar russinen ur kakan.
EnglishSeven out of ten citizens in Slovakia know very little about the EU and its structure.
Sju av tio medborgare i Slovakien vet mycket lite om EU och dess struktur.
EnglishMr President, I think that both the Commission and the Council deserve ten out of ten.
Herr talman! Jag anser att såväl kommissionen som rådet får högsta betyg.
EnglishOver the past two years, nine out of ten textile machines have been bought by China.
Under de senaste två åren har nio av tio textilmaskiner köpts av Kina.
EnglishNine out of ten inhabitants have broadband access to the Internet.
Nio av tio invånare har tillgång till internet i form av bredbandsuppkopplingar.
EnglishCalifornian venture capitalists expect nine out of ten investments to fail.
Riskkapitalister i Kalifornien förväntar sig att nio av tio investeringar ska misslyckas.
EnglishThose small and medium-sized enterprises create nine out of ten new jobs.
Det är dessa små och medelstora företag som skapar nio av tio sysselsättningstilllfällen.
EnglishIn the private sector, men account for nine out of ten directors of top European companies.
I den privata sektorn är nio av tio direktörer för de största europeiska företagen män.
EnglishIn fact, we have provisionally agreed the preamble and six out of ten titles of the Agreement.
Faktum är att vi provisoriskt har enats om ingressen och sex av tio rubriker i avtalet.
EnglishAfter all, eight out of ten recessions start with a property crisis.
Trots allt börjar åtta av tio recessioner med en fastighetskris.
EnglishTen out of ten for intentions, ideas and the set of conflict prevention and crisis management measures taken.
Högsta betyg för sina avsikter, idéer och åtgärder för att förebygga och hantera kriser.
EnglishIn Iran the death penalty is even carried out on ten year olds.
I Iran genomförs dödsstraff till och med på tioåringar.
EnglishIn the German brothel industry, nine out of ten prostitutes are from Eastern Europe and the former Soviet Union.
I den tyska bordellindustrin är nio av tio prostituerade från Östeuropa och forna Sovjetunionen.
EnglishThe Socialists have let two out of ten years simply pass by.
Av tio år har socialisterna låtit två bara passera.
EnglishMy group grades the present rule an emphatic 'unsatisfactory', but gives the new one a good seven out of ten.
Den nuvarande ordningen ger min partigrupp ett rejält icke godkänt men den nya får minst betyget sju.
EnglishMy group grades the present rule an emphatic 'unsatisfactory ', but gives the new one a good seven out of ten.
Den nuvarande ordningen ger min partigrupp ett rejält icke godkänt men den nya får minst betyget sju.
EnglishOver the past two years, nine out of ten textile machines have been bought by China.
Det beklämmande avtal som kommissionsledamoten Peter Mandelson nådde med myndigheterna i Peking kommer inte att ändra någonting.
EnglishIn 2004, eight out of ten girls studying in higher education in the EU Member States completed their studies.
Under 2004 fullföljde åtta av tio flickor sina studier inom den högre utbildningen i EU:s medlemsstater.
EnglishAn interesting figure on humanitarian aid provision shows that nine out of ten Europeans are in favour of it.
En intressant siffra om tillhandahållandet av humanitärt bistånd visar att nio av tio européer är positivt inställda till det.
EnglishHalf of the world’s population carries Helicobacter pylori bacteria in the stomach, and one out of ten will likely suffer from ulcers.
Hälften av jordens befolkning bär på bakterien Helicobacter pylori, varav var tionde lider av magsår.

Other dictionary words

English
  • out of ten

More translations in the Spanish-English dictionary.