"out of the blue" translation into Swedish

EN

"out of the blue" in Swedish

volume_up
out of the blue {adv.} [idiom]

EN out of the blue
volume_up
[idiom]

out of the blue (also: backhand, backhanded, unheralded, sudden)
The EHEC situation has thrust local vegetable growers into an existential crisis completely out of the blue and through no fault of their own.
EHEC-situationen har tvingat in de lokala grönsaksodlarna i en helt oväntad existentiell kris utan egen förskyllan.
out of the blue (also: headlong, precipitous, crash, emergent)

Synonyms (English) for "out of the blue":

out of the blue

Context sentences for "out of the blue" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey might wish to join the EU earlier, completely out of the blue.
Helt oförutsett skulle de möjligen vilja ansluta sig till unionen redan tidigare.
EnglishThe five priorities in the Charter have not appeared out of the blue.
De fem prioriteringarna i stadgan kom inte som en blixt från klar himmel.
English   – Mr President, Mr President of the Commission, your Commission was not formed out of the blue.
   – Herr talman, herr kommissionsordförande! Er kommission bildades inte helt oväntat.
EnglishFor that matter, Selim' s expulsion does not come completely out of the blue.
Uteslutningen av Selim kom för övrigt inte oväntat.
EnglishFor that matter, Selim's expulsion does not come completely out of the blue.
Uteslutningen av Selim kom för övrigt inte oväntat.
EnglishThe modern humanist approach to employment relations did not come out of the blue, however.
Men det moderna humanistiska synsättet på förhållanden som rör anställningar kom inte nerdimpande från himlen.
EnglishMr President, I am very sorry but we did announce this action six weeks ago - it has not exactly appeared out of the blue.
Herr talman! Jag beklagar verkligen, men vi tillkännagav denna aktion sex veckor i förväg, så det är ingen spontan aktion.
EnglishHowever, we oppose the GUE's strategy, which submitted a proposal out of the blue in the Committee on Budgets yesterday, to reject the budget.
Men vi är mot GUE: s strategi, där man i går i budgetutskottet överraskande föreslog att budgeten skulle avvisas.
EnglishThe work carried out on the Blue Card has, nonetheless, little by little enabled the ground to be cleared in this difficult matter.
Det arbete som har utförts när det gäller blåkortet har ändå, sakta men säkert, möjliggjort en tydlig grund i den här svåra frågan.
EnglishThe Commission target does not come out of the blue and is, according to the car industry, technically feasible and, innovatively speaking, an export product.
Kommissionens mål är inte taget ur luften, och enligt bilindustrin är det tekniskt genomförbart och, innovativt sett, en exportprodukt.