"out of the way" translation into Swedish

EN

"out of the way" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of the way" in context.

Context sentences for "out of the way" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll we have to do is to get our egos out of the way, get our egotism out of the way.
Det enda vi måste göra är att få våra egon ur vägen, få vår egoism ur vägen.
EnglishI hope I try to go out of my way to try and read and understand all the literature.
Jag hoppas, jag gör mitt bästa att försöka läsa och förstå all litteratur.
EnglishThe European Parliament should stake out the political way ahead and set basic conditions.
Europaparlamentet borde visa den politiska vägen och skapa ramvillkor för detta.
EnglishAnd it turns out, the best way to cut things in half is to actually cut them in half.
Och det visar sig, att bästa sättet att dela saker i två är att faktiskt dela dem i två.
EnglishI believe that the European Union must not stop pointing out the European way to Ukraine.
Jag anser att EU måste fortsätta visa Ukraina hur EU sköter saker och ting.
EnglishIt is for the region itself to work out an appropriate way forward.
Nu är det upp till invånarna i området att själva fundera ut rätt fortsatt väg.
EnglishAnd if you want to stay out of harm's way...... don't go to Club Cuba Loca on Figueroa.
Och om ni vill hålla er undan från fara...... så gå inte till Club Cuba Loca vid Figueroa.
EnglishThis investment must be carried out in a way that is coordinated between the various policies.
Denna investering bör genomföras samordnat mellan de olika politikområdena.
EnglishThey do not go out of their way to make problems in the budget or to waste taxpayers' money.
De vill inte gärna skapa problem med budgeten eller slösa bort skattebetalarnas pengar.
EnglishSo you feel this massive heat, and you go, "I want to get out of the way."
Så man känner denna massiva hetta, och känner, "Jag vill härifrån."
EnglishThe budget is out of the way; we can start focusing on other things.
Budgeten är avklarad och nu kan vi börja koncentrera oss på andra saker.
EnglishI really should like to ask that a review be carried out of the way in which sittings are managed.
Jag vill verkligen be om en granskning av hur ekonomiskt sessionerna planeras.
EnglishThey do not go out of their way to make problems in the budget or to waste taxpayers ' money.
De vill inte gärna skapa problem med budgeten eller slösa bort skattebetalarnas pengar.
EnglishIt is because we have gone out of our way to make it hard for them.
Det beror på att vi har gjort vårt bästa för att göra det svårt för dem.
EnglishThe technical work would thus be out of the way before we move on to the political work.
Det tekniska arbetet skulle sålunda vara avklarat innan vi går vidare till det politiska arbetet.
EnglishNevertheless, we are pleased that this programme has turned out in the way that we wanted it to.
Det gläder oss ändå att detta program har blivit sådant som vi önskade.
EnglishThe people you're going to be shooting at aren't going to be able to get out of the way.
Personerna man skjuter på kommer inte att kunna komma undan.
EnglishThe last reprogrammings to be carried out in this way were in 1999.
De senaste omprogrammeringarna genomfördes således under 1999.
EnglishMadam President, this may appear to be a rather out-of-the-way issue for us in the European Parliament.
Fru ordförande! Detta kan förefalla vara en litet udda fråga för oss i Europaparlamentet.
EnglishEurope needs to set out a clear way of thinking on immigration.
EU måste fastställa ett tydligt tänkesätt i fråga om invandring.

Other dictionary words

English
  • out of the way

Search for more words in the English-Vietnamese dictionary.