"out of thin air" translation into Swedish

EN

"out of thin air" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of thin air" in context.

Context sentences for "out of thin air" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut we cannot believe that it is possible to create jobs out of thin air.
Men man kan inte tro att vi kommer att skapa arbetstillfällen ur tomma intet.
EnglishFirstly, we should recognise that Europol did not appear out of thin air.
För det första bör vi erkänna att Europol inte uppstod ur tomma intet.
EnglishYou created him out of thin air, you know, you raised him right.
Du skapade honom av tunn luft, och du har uppfostrat honom rätt.
EnglishThat means that we cannot just pluck a statement out of thin air and say that we will tighten these up further.
Därför kan vi inte utan vidare säga att vi kommer att göra en ytterligare skärpning.
EnglishI maintain that this view has just been plucked out of thin air.
Jag vill hävda att det är taget helt ur luften.
EnglishFor many years, the banks made money out of thin air using opaque structures and, in 2008, this bubble burst.
Under många år tjänade bankerna pengar på luft med hjälp av svåröverblickbara strukturer, och 2008 sprack denna bubbla.
EnglishFirst, we feel that the costs calculated by the grid operators appear to have been plucked out of thin air.
För det första: De kostnader som nätbolagen för närvarande har räknat fram betraktar vi som sagolika och för bra för att vara sanna.
EnglishThey have not been plucked out of thin air.
EnglishWe MEPs would have been considered irresponsible had we failed to make EUR 81 million in EU budget cuts, and here we see EUR 2 400 000 000 being plucked out of thin air.
Vi parlamentsledamöter hade betraktats som oansvariga om vi inte hade lyckats göra nedskärningar på 81 miljoner euro i EU:s budget, och här tas 2 400 000 000 euro ur luften.
EnglishThe Commission has not plucked the proposed figure of 50% out of thin air; it is based on past practice or, more specifically, on the 1995 Council resolution on the cofinancing of control measures.
Kommissionen har inte gripit de föreslagna 50 procent ur luften utan utgår från hittills gällande praxis, rent konkret rådets beslut om samfinansiering av kontrollutgifterna från år 1995.
EnglishThe Commission has not plucked the proposed figure of 50 % out of thin air; it is based on past practice or, more specifically, on the 1995 Council resolution on the cofinancing of control measures.
Kommissionen har inte gripit de föreslagna 50 procent ur luften utan utgår från hittills gällande praxis, rent konkret rådets beslut om samfinansiering av kontrollutgifterna från år 1995.

Other dictionary words

English
  • out of thin air

Have a look at the Vietnamese-English dictionary by bab.la.