"out of time" translation into Swedish

EN

"out of time" in Swedish

SV

EN out of time
volume_up
{noun}

out of time (also: out of step)
volume_up
otakt {o.sg.}

Context sentences for "out of time" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLadies and gentlemen, we are completely out of time for questions to Mr Verheugen.
Kära kolleger! Vi har rejält överskridit tiden för frågor till herr Verheugen.
EnglishWe cannot always wait until the last minute, run out of time, and put it off.
Vi kan inte alltid vänta till sista minuten och få brist på tid och skjuta upp det.
EnglishAnd this freaked the media businesses out -- it freaked them out every time.
Och det gjorde mediabranschen förskräckta - det skrämde dem varje gång.
EnglishWell, I have news for us all here in this packed Chamber: we are running out of time.
Nu har jag en nyhet till oss alla i den här fullsatta kammaren: Tiden håller på att rinna ut.
EnglishOn the last two occasions, we unfortunately ran out of time and my question was not answered.
Vid de föregående två tillfällena tog tyvärr tiden slut och min fråga besvarades inte.
EnglishThere are many other things I would like to ask you, but unfortunately I have run out of time.
Jag har många andra saker att fråga er, men tyvärr måste jag stanna här.
EnglishWe cannot allow the debate to continue because we are running out of time.
Vi kan inte låta debatten fortsätta, eftersom tiden är knapp.
EnglishI regret that we have had so few positive things to say this evening, but I too am running out of time.
Jag beklagar att vi i kväll kunde säga så litet positivt, även min tid är ute.
EnglishAnd then what happens is, when they put the marshmallow on the top, they run out of time and what happens?
Och när de sätter marshmallowen högst upp så får de slut på tid, och vad händer?
EnglishI have run out of time now and will say the rest when we vote.
Jag har nu inte någon mer tid kvar, och kommer under min röstförklaring att säga resten.
EnglishIt has to be said, I believe, that our patience actually ought to have run out some time ago.
Jag anser nog att tålamodet borde ha tagit slut för länge sedan.
EnglishHowever, we are running out of time and we must move on quickly.
Men vår tid håller på att ta slut, och vi måste snabbt gå vidare.
EnglishAnd I would love to tell you the answer, but I'm running out of time.
Jag hade gärna talat om det för er, men jag har ont om tid.
EnglishI shall not thank any more people because I will run out of time, given that I have only got one minute.
Eftersom jag bara har en minut på mig hinner jag inte tacka några fler.
EnglishI hope that things will turn out this time the way you have described.
Jag hoppas att det blir som ni beskrivit den här gången.
English   I am sorry Mr Triantaphyllides, we have run out of time.
   – Jag beklagar, Kyriacos Triantaphyllides, men tiden är slut.
EnglishMrs Oomen-Ruijten should know that we are running out of time.
Fru Oomen-Ruijten ni måste veta att vi har överskridit tiden.
EnglishWhat we are dealing with here is a sort of suppurating swelling that breaks out from time to time.
Det handlar om en svällande varböld som spricker då och då.
EnglishI could continue but I have run out of time.
Jag skulle kunna fortsätta, men den tid jag har till mitt förfogande är slut.
EnglishWe're getting you out for time served, with no strings attached.
Vi kommer ut när tiden är avsutten, utan en massa avtal.