"out of tune" translation into Swedish

EN

"out of tune" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of tune" in context.

Context sentences for "out of tune" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSuch an aim is out of tune with the real purpose of agricultural support.
En sådan målsättning stämmer inte överens med det verkliga syftet med jordbruksstöd.
EnglishMadam President, I am sorry to be out of tune with the chorus of the politically correct.
Fru ordförande! Jag beklagar att jag smutsar ner i de politiskt korrektas rum.
EnglishGood old Europe; the symphony plays on, more out of tune than ever.
Kära Europa! Symfonin spelas upp igen och den klingar allt falskare.
EnglishThis is a patronising and complacent attitude and one that is completely out of date and out of tune with where we are today.
Detta är en nedlåtande och självbelåten attityd. Det är en attityd som är fullständigt omodern och helt i otakt med var vi befinner oss i dag.
EnglishThere may have been times when our instruments were slightly out of tune, but we have worked extremely well together.
Kanske har det förekommit ögonblick när vi inte har lyckats finslipa instrumenten för att uppnå den, denna harmoniska allians, men vi har arbetat mycket bra.
EnglishI make these remarks in response to the Cottigny report on restructuring and employment, which falls down precisely because it is out of tune with reality.
Jag gör dessa kommentarer som svar på Cottignybetänkandet om omstruktureringar och sysselsättning, som är ett misslyckande just för att det inte har någon anknytning till verkligheten.

Other dictionary words

English
  • out of tune

Even more translations in the English-Hindi dictionary by bab.la.