"out on a limb" translation into Swedish

EN

"out on a limb" in Swedish

See the example sentences for the use of "out on a limb" in context.

Context sentences for "out on a limb" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd that scar actually grows out a new limb.
Och hur ärret faktiskt växer ut till att bilda en ny lem.
EnglishBy failing to address these major problems, the report leaves small producers, the public and the environment out on a limb.
Genom att man i betänkandet misslyckats med att inrikta sig på dessa betydande problem låter man de små producenterna stå isolerade.
EnglishYou went out on a limb.
EnglishI'm going to go way out on a limb and say that it is the most diverting paper ever published in The Journal of Ultrasound in Medicine.
Jag kommer att sticka ut hakan och påstå att det är den mest underhållande artikeln som någonsin har publicerats i The Journal of Ultrasound in Medicine.
EnglishOtherwise, no one in the end will want to go out on a limb.
Att försöka och misslyckas får inte leda till brännmärkning på grund av konkurslagstiftningen, annars kommer till slut ingen att vilja försöka.
EnglishHowever, I do agree with what you said: before any further enlargement, we need to define new rules but without leaving Ireland out on a limb.
Jag håller dock med om det ni sa om att innan det kan bli fråga om någon fortsatt utvidgning måste vi utarbeta nya regler, utan att Irland för den skull lämnas utanför.
EnglishI'm going to go out on a limb here and say that if Queensland police didn't have O.C. spray, they wouldn't have shot 2,226 people in those two years.
Nu går jag lite på lina här när jag säger att om polisen i Queensland inte hade pepparsprey, så hade de förmodligen inte skjutit 2,226 personer under dessa två år.
EnglishEU diplomats apparently describe the Czech Republic as 'out on a limb', even 'unprofessional' - no doubt the most disdainful insult in the diplomat's armoury.
EU-diplomater menar tydligen att Tjeckien är ”ute på farliga vägar” och till och med agerar ”oprofessionellt” - vilket utan tvivel är den värsta förolämpningen i en diplomats arsenal.
EnglishBut I would say that all those Members, wherever they may be, will now be leaving me out on a limb if they vote against the resolution on the basis of the withdrawal of the corrigendum.
Men jag vill säga, att alla kolleger, var de nu är, nu naturligtvis skulle låta mig stå med skammen, om de på grund av tillbakadragandet av rättningen skulle rösta emot det.

Other dictionary words

English
  • out on a limb

Search for more words in the Japanese-English dictionary.