"out the way" translation into Swedish

EN

"out the way" in Swedish

See the example sentences for the use of "out the way" in context.

Context sentences for "out the way" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCells were filtered out by way of AutoFilters, default filters or special filters.
Celler har filtrerats bort med AutoFilter, standardfilter eller specialfilter.
EnglishSo she has to figure out a way to get all these boys through this curriculum -- and girls.
Så hon måste komma på ett sätt att få alla dessa pojkar igenom läroplanen -- och flickor.
EnglishI think that it is good that you have cleared an obstacle out the way.
Jag anser att det är bra att ni har röjt ett hinder ur vägen.
EnglishWe have known for two years that things are not working out this way, that the situation is untenable.
Man har således i två år känt till att det inte lyckas, att det inte går på det sättet.
EnglishIts analysis not only highlights the continent’ s potential, but also sets out the way things actually are.
Det finns två ytterligheter som vi måste undvika i våra åtgärder för att hjälpa Afrika.
EnglishInevitably I get the cases that have not worked out that way.
Jag får på mitt bord de fall som inte gått den vanliga vägen.
EnglishI, for one, am not surprised that things have turned out this way.
Jag jublade inte då, för jag visste mycket väl att Milosevic inte har förändrats.
EnglishI would again like to point out, by way of conclusion, that all our efforts must have sustainability as their objective.
Vi insisterar inte på att endast en form av ekonomisk säkerhet skall vara möjlig.
EnglishAct Three, in which it all plays out... the way she planned it.
Akt Tre, där allt blir... som hon hade planerat.
EnglishThey're not supposed to, but they figure out a way.
De får egentligen inte göra det, men de kom på ett sätt.
EnglishIf the EPA were to turn out this way, this would be fantastic; if not, it is simply not a good offer.
Det skulle vara fantastiskt om förhandlingarna som gäller avtal om ekonomiskt partnerskap skulle leda till detta.
EnglishI would again like to point out, by way of conclusion, that all our efforts must have sustainability as their objective.
Sammanfattningsvis vill jag återigen påpeka att alla våra ansträngningar måste syfta till hållbarhet.
EnglishWe will also set out the way forward on services of general interest in the coming weeks.
Under de kommande veckorna kommer vi också att fastställa hur utvecklingen bör se ut på området för tjänster i allmänhetens intresse.
EnglishWhat we're here to do is to see if we can figure out a way to stop the suffering and the bloodshed in Chechnya."
Vad vi är här för att göra, är att se om vi kan hitta ett sätt att stoppa lidande och blodspillan i Tjetjenien".
EnglishIts analysis not only highlights the continent’s potential, but also sets out the way things actually are.
I sina analyser lyfter kommissionen fram Afrikas potential och beskriver dessutom hur situationen ser ut för närvarande.
EnglishWe're heading out the way we came in, all right?
Vi sticker ut samma väg som vi kom va, okej?
EnglishI certainly hope it will work out that way.
Jag hoppas i varje fall att detta kommer att ske.
EnglishUnless he's figured out a way to come back from the dead... nothing that anyone does or says about him will ever make any difference again.
Såvida han inte återuppstår från de döda, så spelar det ingen roll vad man säger om honom nu.
EnglishThis will set out the way in which the authorities can use ICT as part of their plans for climate change.
På så sätt kan man ge riktlinjer för hur myndigheterna kan använda sig av IKT som ett led i hanteringen av klimatförändringarna.
EnglishI am grateful that things have turned out this way.
Jag är tacksam för att det blev så.

Other dictionary words

English
  • out the way

Moreover, bab.la provides the English-Norwegian dictionary for more translations.