"to outbid" translation into Swedish

EN

"to outbid" in Swedish

EN to outbid
volume_up
[outbid|outbidden; outbid] {verb}

1. general

to outbid (also: to overbid)
It would have horrendous effects whereby different EU governments would engage in a process of outbidding each other in terms of the amount of grants they could allocate to the national farmers.
Det skulle få förskräckliga följder genom att olika regeringar inom EU skulle börja bjuda över varandra vad gäller de bidragssummor de skulle fördela bland de nationella jordbrukarna.

2. business

to outbid

Context sentences for "to outbid" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, the place of women in politics is an important matter that is worthy of more than our trying to outbid each other in terms of political correctness.
Herr talman! Kvinnornas plats i politiken är en viktig fråga som förtjänar något bättre än det politiskt korrekta överbud vi nu bevittnar.
EnglishA genuine European Union strategy must prevent Member States from trying to outbid each other, as this could be dangerous in this ultra-sensitive region.
En i sann mening europeisk strategi inom Europeiska unionen måste undvika överbudspolitik från medlemsstaterna, något som skulle kunna vara riskabelt i detta hyperkänsliga område.